Podstawowe informacje o opcjach binarnych

Nietrudno zrozumieć opcje binarne. Nazywane są „binarnymi”, ponieważ mogą dawać tylko dwa wyniki – wygraną lub przegraną. Jeśli Twoja prognoza się sprawdzi, otrzymasz wypłatę ustaloną przy zawieraniu zakładu. W przeciwnym razie tracisz tylko swoją początkową stawkę.

Aby zawrzeć kontrakt opcji binarnych musisz podjąć tylko cztery decyzje.

1. Wybierz aktywa podstawowe

Najpierw należy wybrać aktywa, którymi chcesz handlować, np. złoto, ropę, akcje czy kursy wymiany walut (wartość opcji binarnej jest pochodną instrumentu bazowego). Wielką zaletą handlu opcjami jest to, że nie kupujesz ani nie sprzedajesz konkretnych aktywów.

2. Wybierz czas trwania zakładu

Każda opcja binarna trwa przez określony czas – na Binary.com wybierasz kontrakt, który może trwać od 10 sekund do 365 dni.

3. Wybierz sposób handlowania

Binary.com proponuje cztery sposoby handlu określonym aktywem:

  • Wzrost/spadek – Prognozuj, czy rynek zyska czy straci w stosunku do obecnego poziomu.
  • Wyższe/niższe – Prognozuj, czy cena rynkowa będzie wyższa czy niższa niż cena docelowa.
  • Osiągnie/nie osiągnie – Prognozuj, czy rynek osiągnie cenę docelową.
  • W/poza – Prognozuj, czy cena rynkowa pozostanie w przedziale dwóch cen docelowych, czy znajdzie się poza nim.

4. Wybierz wysokość stawki i potencjalnego zysku

Określ kwotę wypłaty, która stanowi Twój potencjalny zysk, jeśli przewidywanie się sprawdzi. Nasz system obliczy stawkę, która jest całkowitym kosztem zakupu kontraktu. 1% oferuje wypłaty w wysokości od 1$ do 50000$.