Słowniczek

Limit(y)

Limit opcji binarnej to cena docelowa, którą określasz dla rynku podstawowego. Możesz wybierać spośród zakładów, które pozostają poniżej ceny docelowej, przekraczają ją lub pozostają między dwoma cenami.

Opcja binarna

Opcja binarna to zakupiony przez gracza kontrakt, dla którego wypłacana jest wcześniej określona kwota, jeśli prognoza gracza się sprawdzi.

Towary

Towary to zasoby uprawiane lub wydobywane z ziemi, takie jak srebro, złoto i ropa. Na Binary.com są one wycenione w dolarach amerykańskich.

Okres kontraktu

Okres kontraktu to okres obowiązywania kontraktu. Nazywany jest też czasem trwania kontraktu.

Instrument pochodny

Instrument pochodny to instrument finansowy, którego wartość określana jest przez odniesienie do rynku podstawowego. Instrumenty pochodne są zazwyczaj sprzedawane na rynku międzybankowym, a opcje binarne są jedną z najprostszych form instrumentów pochodnych.

Czas trwania

Czas trwania to długość zakupionego zakładu (zobacz: „czas trwania kontraktu”).

Zakłady typu „zakończy się w/ zakończy się poza”

Zakład typu „zakończy się pomiędzy” przynosi zysk, jeśli rynkowa cena wyjściowa jest znacząco wyższa niż niska cena docelowa ORAZ znacząco niższa niż wysoka cena docelowa. Opcja binarna typu „zakończy się poza” przynosi zysk, jeśli rynkowa cena wyjściowa jest ALBO znacząco wyższa niż wysoka cena docelowa ALBO znacząco niższa niż niska cena docelowa.

Cena wejściowa

Cena wejściowa to cena początkowa zakładu zakupionego przez gracza.

Cena wygaśnięcia

Cena wygaśnięcia to cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia kontraktu.

Forex

Na rynkach walutowych można handlować na podstawie zmian kursów walutowych w odniesieniu do innej waluty. Na przykład w przypadku wybrania wzrostu na rynku EUR/USD, prognozujesz, że wartość euro wzrośnie w stosunku do wartości dolara amerykańskiego.

GMT

GMT, czyli Greenwich Mean Time to oficjalny czas stosowany zimą w Wlk. Brytanii. Latem Wlk. Brytania zmienia czas na British Summer Time, czyli czas GMT + 1 godzina. Wszystkie godziny podawane są na Binary.com według czasu GMT przez cały rok.

Zakłady wyższy/niższy

Są to zakłady, w których gracz prognozuje, czy cena rynkowa będzie wyższa czy niższa od wybranej ceny docelowej.

Wskaźniki

Wskaźniki indeksów giełdowych mierzą wartość wybranych firm na giełdzie.

Zakłady typu „w/poza”

Są to zakłady, w których gracz wybiera dolny i górny limit, a następnie prognozuje, czy cena rynkowa pozostanie pomiędzy tymi limitami czy je przekroczy (zobacz także „Zakłady typu pozostanie pomiędzy/przekroczy”).

Rynkowa cena wyjściowa

Rynkowa cena wyjściowa to cena obowiązująca w momencie zakończenia okresu kontraktu.

Zakłady typu „nie osiągnie”

Są to zakłady, w których gracz wybiera cenę docelową oraz prognozuje, że rynek nigdy nie osiągnie ceny docelowej przed wygaśnięciem zakładu.

Zakłady z (jednokrotnym) osiągnięciem ceny

Są to zakłady, w których gracz wybiera cenę docelową oraz prognozuje, że rynek osiągnie cenę docelową przed wygaśnięciem zakładu.

Wypłata

Wypłata to kwota do wypłaty graczowi, w przypadku gdy jego prognozy się sprawdzą.

Pip

Pip to wartość procentowa w punktach, zwykle jest to czwarte miejsce po przecinku (np. 0,0001).

Zysk

Zysk to różnica między ceną zakupu (stawką) a wypłatą z wygrywającego zakładu.

Zmienne wskaźniki

Wskaźniki zmienności symulują różne sytuacje rynkowe i zapewniają doskonałe warunki do przećwiczenia strategii handlowych w różnych warunkach rynkowych. Indeksy są zależne od zmienności rynki i pomagają użytkownikom wypróbować różne scenariusze – wysokiej i niskiej zmienności, trendów wzrostowych i spadkowych.

Cena odsprzedaży

Cena odsprzedaży wskazuje aktualną cenę rynkową danego kontraktu. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny odsprzedaży były zawsze dostępne, jednak mogą one nie być dostępne w każdym czasie po zakupie. Zobacz sekcję „Sprzedaj opcję”, aby uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży kontraktów przed ich terminem wygaśnięcia.

Zwrot

Zwrot to kwota wypłacana, gdy kontrakt się zakończy (zobacz: „Wypłata”).

Zakłady wzrost/spadek

Są to zakłady, w których gracz prognozuje, czy cena rynkowa będzie rosła czy malała pod koniec wybranego okresu.

Sprzedaj opcję

Czasami istnieje możliwość sprzedaży opcji przed upływem terminu ważności, ale jedynie wtedy, gdy można ustalić uczciwą cenę. Jeżeli taka opcja jest dostępna, przy Twoim zakładzie w portfolio będzie widoczny niebieski przycisk „Sprzedaj”.

Cena punktowa

Jest to aktualna cena, po której można kupić lub sprzedać instrumenty bazowe w danym okresie.

Stawka

Stawka to kwota, którą gracz musi zapłacić, żeby przystąpić do transakcji.

Zakłady typu pozostanie pomiędzy/przekroczy

Zakład typu „pozostanie pomiędzy” przynosi zysk, jeśli rynek pozostanie pomiędzy ZARÓWNO górnym, jak i dolnym limitem (nie osiągnie limitu) w dowolnym momencie w wybranym okresie. Zakład typu „przekroczy” przynosi zysk, jeśli rynek osiągnie górny ALBO dolny limit w dowolnym momencie w wybranym okresie.

Zmiana ceny

Najmniejszy przyrost ceny to minimalny ruch ceny rynkowej w górę lub w dół.

Instrument bazowy

Każda opcja binarna to prognoza przyszłego zachowania się rynku podstawowego.