Spready

Kontrakty Spread oferowane przez Binary.com to lewarowane instrumenty pochodne, których wartość jest bezpośrednio związana z ruchami na rynku instrumentu bazowego. Ruchy te przynoszą zyski klientom, którzy wybierają pozycje „długie” na rynku rosnącym (i tym, którzy wybierają pozycje „krótkie” na rynku zniżkującym) przy znacznie mniejszych inwestowanych kwotach w porównaniu z kwotami wymaganymi przy handlu na rynkach rzeczywistych.

Kontrakty Spread oferowane przez Binary.com wiążą się z określeniem kwoty „stop stratom”, która stanowi maksymalny limit strat ponoszonych przez klienta. Kwota „stop stratom” odgrywa rolę depozytu i nie będzie można jej wykorzystać do dalszego handlu do czasu zamknięcia kontraktu Spread. Kontrakty Spread są zamykane w chwili sprzedania ich przez Klienta lub w momencie osiągnięcia limitu „stop stratom” bądź „stop zyskom”.

Przykład:

Wejściowa cena spot instrumentu XYZ wynosi 1000, a spread dla tego instrumentu to 2 punkty.

Poziom wejściowy dla kontraktu długiego wynosi 1001, czyli: wejściowa cena spot + połowa spreadu. Przy zamknięciu kontraktu cena spot wynosi 1100, tak więc poziom wyjściowy dla kontraktu długiego wynosi 1099, czyli: wyjściowa cena spot - połowa spreadu.

Zysk 294 USD stanowi różnicę między poziomem wyjściowym i wejściowym pomnożoną przez kwotę na punkt.

Poziom wejściowy dla kontraktu krótkiego wynosi 999, czyli: wejściowa cena spot - połowa spreadu. Przy zamknięciu kontraktu cena spot wynosi 1100, tak więc poziom wyjściowy dla kontraktu krótkiego wynosi 1101, czyli: wyjściowa cena spot + połowa spreadu.

Strata 306 USD stanowi różnicę między poziomem wyjściowym i wejściowym pomnożoną przez kwotę na punkt.

Wysokość potencjalnych zysków i strat jest ograniczona do wysokości poziomu „stop zyskom” i „stop stratom” odpowiednio.