Rodzaje zakładów

Niezależnie od tego, jakie masz spojrzenie na rynek czy strategię, Binary.com oferuje właściwy zakład, dzięki któremu możesz zarabiać na prognozach. Wybierz spośród pięciu sposobów handlowania:

 • Zakłady góra/dół
 • Zakłady typu „osiągnie/nie osiągnie”
 • Zakłady typu „w/poza”
 • Azjatyckie
 • Cyfry

Góra/dół

Wybierz zakład typu "wzrost/spadek", jeśli chcesz zyskać, gdy rynek zyska lub straci w stosunku do obecnego poziomu.

Wybierz zakład typu "wyższy/niższy", na którym możesz zyskać w zależności od tego, czy cena rynkowa będzie wyższa czy niższa niż cena docelowa.

 1. Wybierz rynek, okres oraz ile chcesz wygrać.
 2. Wyceń zakład.
 3. Wygraj od 10 do 1000% swojej stawki, jeśli Twoja prognoza się sprawdzi. Im bardziej cena docelowa odbiega od obecnej ceny, tym wyższy zwrot.

Osiągnie

Wybierz zakład typu "osiągnie/nie osiągnie", jeśli chcesz zyskać w zależności od tego, czy rynek osiągnie czy nie osiągnie ceny docelowej w dowolnym momencie trwania kontraktu.

 1. Wybierz rynek, cenę docelową, okres oraz ile chcesz wygrać.
 2. Wyceń zakład.
 3. Wygraj od 10 do 1000% swojej stawki, jeśli Twoja prognoza się sprawdzi. Zwiększ swój zysk, wybierając transakcję „osiągnie” i ustalając cenę docelową odbiegającą od obecnej ceny.

Zakłady w/poza

Wybierz zakład typu „pozostaje w/poza”, aby zyskać, jeśli cena rynkowa pozostanie w przedziale cen docelowych lub przekroczy ten przedział w dowolnym momencie w danym okresie trwania kontraktu.

Wybierz zakład typu „zakończy się w/poza”: zyskasz, jeśli cena rynkowa zatrzyma się pod koniec okresu w przedziale między dwiema cenami docelowymi lub poza tym przedziałem.

 1. Wybierz rynek, ceny docelowe, okres oraz ile chcesz wygrać.
 2. Wyceń zakład.
 3. Wygraj od 10 do 1000% swojej stawki, jeśli Twoja prognoza się sprawdzi. Aby uzyskać wyższy zwrot, wybierz opjcę „pozostanie na danym poziomie” z węższym przedziałem cenowym.

Azjatyckie

Wybierz zakład azjatycki typu „wzrost/spadek”, na którym możesz zyskać w zależności od tego, czy cena rynkowa będzie wyższa czy niższa od średniej ceny.

 1. Zakład typu „Azjatycki – Wzrost” – Wygrywasz, gdy ostatnia najmniejsza zmiana ceny jest wyższa od średniej najmniejszych zmian ceny w czasie transakcji.
 2. Zakład typu „Azjatycki – Spadek” – Wygrywasz, gdy ostatnia najmniejsza zmiana ceny jest niższa od średniej najmniejszych zmian ceny w czasie transakcji.

Cyfry

Wybierz zakład typu „cyfry”, jeśli chcesz zyskać dzięki prawidłowemu wytypowaniu ostatniej cyfry po przecinku ceny aktualnej.

 1. „Zgadza się” – Wygrywasz, gdy ostatnia cyfra ostatniej najmniejszej zmiany ceny zgadza się z Twoim przewidywaniem.
 2. „Różni się” – Wygrywasz, gdy ostatnia cyfra ostatniej najmniejszej zmiany ceny nie jest zgodna z Twoim przewidywaniem.