ICO Binary.com

Zainwestuj w wiodącą na świecie platformę do handlowania opcjami binarnymi

Pierwsza oferta monetarna (ICO – „Initial Coin Offering”) to sposób pozyskiwania środków finansowych, który pod pewnymi względami przypomina IPO, czyli pierwszą ofertę publiczną. W przypadku ICO emitowane są tokeny kryptowalutowe.

Na czym polega ICO

Kup nasze tokeny

W czasie ICO Binary.com wyemituje określoną liczbę tokenów.

Zdobądź wyłączne prawa przysługujące posiadaczom tokenów

Każdy token zapewnia dwa wyłączne prawa posiadacza tokenu.

Otrzymuj wypłaty dywidendy

Jako właściciel tokenów masz prawo otrzymania zapłaty, która odpowiada dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom.

Zamień swoje tokeny na akcje

Jako właściciel tokenów masz prawo zamiany ich na zwykłe akcje.

W jaki sposób wziąć udział w ICO firmy Binary.com

Handluj swoimi tokenami na giełdzie Lykke

Zawarliśmy porozumienie w sprawie notowania tokenów na platformie wymiany Lykke.

Przeczytaj oficjalny komunikat prasowy

Jak przedstawiono w Finance Magnates

Dywidendy tokenowe

Jak często wypłacane są dywidendy?

Firma Binary zwykle wypłaca dywidendę raz w roku, według uznania zarządu firmy.

W jaki sposób informowani są posiadacze tokenów?

Wypłaty dywidendy będą ogłaszane na stronie internetowej Binary.com.

W jakiej wysokości otrzymam dywidendy?

Tokeny uprawniają Cię do dywidendy w takiej samej wysokości, jaka przysługuje właścicielowi akcji zwykłych firmy Binary.

Aby uzyskać więcej informacji o proponowanej ofercie, przeczytaj memorandum informacyjne.

Potrzebujesz więcej informacji na temat ICO?

Niezależna analiza

Potrzebujesz innej perspektywy? Zapoznaj się z tymi raportami stworzonymi przez niezależną stronę trzecią, aby uzyskać obiektywny pogląd i opinie na temat Binary.com i oferowanych przez nas tokenów.

Lykke

Niniejszy raport badawczy dot. aktywów przygotowany przez Lykke Accelerator przedstawia m. in. strukturę naszej firmy, jej wyniki finansowe oraz przewidywania dot. obrotów firmy w przyszłości.

Zobacz raport Lykke

TokenRating

Niniejszy raport badawczy przygotowany przez indyjski TokenRating analizuje strukturę oferowanych przez nas tokenów i potencjalny wpływ naszych tokenów zamiennych na akcje z prawem do dywidendy.

Zobacz raport oceny Tokenów

Nishant Sah

Ta wartościowa analiza, przygotowana przez doświadczonego inwestora, Nishanta Sah, przedstawia ryzyko, korzyści i wycenę oferowanych przez nas tokenów w oparciu o przeszły i przewidywany wzrost.

Zobacz raport Nishanta

Kim jest Binary.com

Binary.com jest pionierem w internetowym handlu opcjami binarnymi. Nasza firma rozwinęła się w oparciu o jedną prostą ideę: sprawić, by opcje binarne były łatwo dostępne dla inwestorów indywidualnych na całym świecie.

Dziś jesteśmy liderem na rynku i jedną z najpopularniejszych platform do handlu opcjami binarnymi na świecie.

Nasze osiągnięcia mówią same za siebie: w 2016 r. uzyskaliśmy obrót w wysokości 847,6 miliona dolarów —— co daje całkowity obrót wynoszący 3 miliardy dolarów od rozpoczęcia naszej działalności w 2000 r.

Objęta licencjami i nadzorem

Firma Binary.com jest objęta licencjami i nadzorem na Malcie, Wyspach Brytyjskich, Vanuatu i w Japonii.

Szeroki zakres produktów

Ponad 100 kategorii aktywów w przypadku kontraktów forex, kontraktów na różnice kursowe i opcji binarnych.

Atrakcyjne ceny

Nasza nowoczesna technologia wyceny zestawia nasze ceny z cenami obowiązującymi na rynku międzybankowym, jeśli tylko jest to możliwe.

Opatentowana technologia

Firma Binary.com stworzyła systemy, metody oraz algorytmy, które zapewniły graczom indywidualnym dostęp do opcji binarnych.

Wielokrotnie nagradzana platforma

Handluj kiedy chcesz i gdzie chcesz, na komputerze stacjonarnym lub platformie internetowej bądź mobilnej.

Globalna obecność

Firma Binary.com zatrudnia ponad 130 osób w swoich oddziałach na Malcie, w Malezji i Japonii.

Binary.com w liczbach

Te kluczowe wskaźniki przedstawią Ci rozwój i sukces nagradzanej platformy do handlu opcjami binarnymi.

Wypłacone dywidendy

2016 rok był przełomowy pod względem wielkości obrotów i zysku, zapewniając wypłaty dywidendy akcjonariuszom w wysokości blisko 12 mln USD.

Zysk brutto i netto

Binary.com to odnosząca sukcesy i rozwijająca się platforma. Dodatkowo prowadzonych jest kilka inicjatyw w celu zwiększenia rentowności platformy w przyszłości, m. in. wejście z usługami na nowe rynki regulowane z dużym potencjałem wzrostu, czy rozwój i zwiększenie innowacyjności oferowanych usług.

Obrót

W wyniku szybkiego wzrostu naszej działalności od roku 2010 obrót naszej firmy od momentu jej założenia osiągnął poziom ponad 3 miliardów USD.

Aktywni klienci

Całkowita liczba klientów zarejestrowanych na naszej platformie prawie się podwoiła w okresie 2014-2016. Jest to skutek nacisku, jaki kładziemy na utrzymanie obecnych klientów i zdobywanie nowych. Wykorzystujemy w tym celu ukierunkowane internetowe kampanie marketingowe.

Transakcje klienta

W ciągu ostatnich dwóch lat na naszej platformie dokonano sprzedaży i zakupu 276 milionów kontraktów.

Pracownicy i podwykonawcy

W ciągu ostatnich lat nasza firma rozwinęła się, —— biorąc pod uwagę zarówno liczbę pracowników, jak i liczbę biur. Obecnie zatrudniamy ponad 130 osób w naszych czterech biurach w trzech krajach: w Malezji, Japonii i na Malcie.

Uwaga: Wartości liczbowe dla 2017 r. są prognozowanymi wartościami śródrocznymi z sierpnia

W celu przeprowadzenia ICO w sierpniu 2017 r. firma Binary Group Ltd. kupiła 100% udziałów Binary Ltd.

Zobacz sprawozdanie roczne firmy Binary Ltd. za 2016 r.

Rada dyrektorów

Jean-Yves Sireau

Jean-Yves Sireau jest założycielem firmy. To przedsiębiorca, który założył swoją pierwszą firmę w 1991 r. Za swoje osiągnięcia w wieku zaledwie 21 lat uzyskał prestiżową nagrodę dla młodych przedsiębiorców instytutu Foundation Jacques Dounce wręczoną przez premier Edith Cresson oraz nagrodę Neuilly Professions wręcozną przez przyszłego prezydencja Francji Nicolasa Sarkozy'ego. W 1993 r. Jean-Yves założył grupę zarządzającą funduszami hedgingowymi Fortitude Fund Management, a w 1999 r. Binary.com (znaną wcześniej jako Betonmarkets.com).

Joanna Frendo

Joanna nadzoruje zachowanie zgodności z procedurami i przepisami, których Grupa Binary.com musi przestrzegać, aby zachować licencje w różnych jurysdykcjach. Sprawuje również nadzór nad kilkoma obszarami operacyjnymi Grupy, takimi jak płatności czy zarządzanie kontami klientów. Od 1999 r. Joanna jest członkiem Maltańskiego Instytutu Zarządzania (Malta Institute of Management), posiada dyplom z zakresu usług finansowych i zgodności oraz dyplom zawodowy studiów podyplomowych z zakresu zgodności i przestępstw finansowych prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Zgodności (International Compliance Association).

Jim Mellon

Jim Mellon to znany, odnoszący sukcesy przedsiębiorca, który rozpoczynał karierę w obszarze zarządzania funduszami, a teraz inwestuje również w takie obszary jak biofarmaceutyka, nieruchomości, górnictwo i technologia informacyjna. Jim jest na liście 140 najbogatszych osób magazynu Sunday Times z majątkiem o wartości netto 920 milionów funtów i zasiada w radach dyrektorów kilku spółek notowanych na giełdzie. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem spółki Regent Pacific Group, notowanej na hongkondzkiej giełdzie papierów wartościowych, a w 1999 r. był głównym inwestorem spóki Binary.com.


Czym są opcje binarne

Dzięki swoim unikatowym cechom opcje binarne są atrakcyjne zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych na całym świecie.

Ograniczone ryzyko

Możesz stracić jedynie zainwestowaną kwotę, nie więcej.

Niskie minimalne zabezpieczenie

Wpłać zaledwie 5 USD i rozpocznij handlowanie od 5 USD za kontrakt.

Wiele możliwości handlowych

Zawieraj kontrakty krótko- lub długoterminowe o czasie trwania od 10 sekund po 365 dni.

Możliwości rynkowe dla opcji binarnych

Według przewidywań branża opcji binarnych odnotuje wzrost podobny do rozwoju rynku Forex —— za sprawą głównych trendów i wydarzeń na rynkach wschodzących i rozwiniętych.

Sensacyjny rozwój w Europie i Azji

Wzrost organiczny powoduje zwiększenie popytu, szczególnie w rejonie Dalekiego Wschodu – na wiodącym na świecie rynku opcji binarnych.

Nowe przepisy w Japonii

Po długich staraniach otrzymaliśmy licencję finansową umożliwiającą prowadzenie działalności w tym kraju, zgodnie z nowymi regulacjami.

Rozpoznawalność w UE

W 2012 r. Komisja Europejska uznała opcje binarne za instrument finansowy, co wiąże się ze wzrostem wiarygodności licencjonowanych brokerów.


Nasze atuty

Posiadamy cechy, które odróżniają nas od innych firm na rynku.

Własność intelektualna

Nasza oparta jest oparta na zastrzeżonej technologii stworzonej i zarządzanej przez zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z całego świata.

Obszerne portfolio produktów

Oferujemy naszym klientom innowacyjne produkty w formie instrumentów finansowych i syntetycznych o czasie trwania od 10 sekund do 365 dni.

Strategiczne licencjonowanie

Otrzymaliśmy licencje finansowe i hazardowe umożliwiające nam działanie w najważniejszych państwach i regionach: na terenie Europy, Wyspy Man, Zjednoczonego Królestwa czy Japonii.

Skalowalny model biznesowy

Dzięki naszemu zespołowi i stosowanym przepisom, które wypracowaliśmy przez lata, charakteryzuje nas zdolność przystosowania się i skalowania w celu zaspokojenia oczekiwań nowych klientów.

Silne przywództwo

Posiadamy sprawny zespół kierowników, którzy łącznie mają ponad 30-letnie doświadczenie w branży, oraz określony plan ewentualnych zmian kadrowych.

Strategia pozyskiwania ważnych klientów

Stosujemy różnorodne sposoby marketingowe, aby zdobyć nowych klientów. Skupiamy się głównie na rynkach z niewykorzystanym potencjałem.

Informacje z mediów

Dołącz do rozmów prowadzonych w naszych kanałach społecznościowych, aby śledzić wszystkie wiadomości i aktualności na temat zbliżającej się oferty ICO.

Zapisz się do naszej listy mailingowej

wyłączne aktualizacje na temat ICO.

Dostęp do elektronicznej wersji niniejszych materiałów jest udzielany przez spółkę Binary Group Ltd. („Firma”) w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi oferty sprzedaży tokenów ani innych papierów wartościowych, ani zachęty do ich nabycia. Oświadczenia prasowe i inne dokumenty dostępne w formacie elektronicznym nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna lub innej oferty związanej z tokenami czy papierami wartościowymi, i nie będą uznawane za taką ofertę ani za część takiej oferty. Nie stanowią również zalecenia sprzedaży lub zakupu tokenów ani innych papierów wartościowych wystosowanego przez Firmę, ani żadną inną stronę.

Niniejsze materiały i proponowana oferta ICO nie stanowią oferty sprzedaży tokenów ani papierów wartościowych, ani zaproszenia do ich zakupu, w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta bądź sprzedaż mogłaby być niezgodna z prawem. W szczególności, naszym celem nie jest oferowanie tokenów czy jakichkolwiek papierów wartościowych w Australii, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Kanadzie, Japonii, Jersey, Nowej Zelandii, Singapurze, Południowej Afryce, Szwajcarii lub Stanach Zjednoczonych („kraje z ograniczonym dostępem”), ani wysyłanie jakiejkolwiek dokumentacji, pośrednio lub bezpośrednio, do tych krajów, a jakiekolwiek osoby będące obywatelami lub mieszkańcami krajów z ograniczonym dostępem, w tym korporacje, spółki lub inne podmioty utworzone lub zorganizowane w tych jurysdykcjach, nie powinny mieć dostępu do tej oferty i dokumentacji, chyba że Firma określiła inaczej lub jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i przepisy.

Niniejsze materiały mogą uzyskać wyłącznie upoważnione osoby (osoby określone jako takie przez Firmę według jej własnego uznania, uprawnione do otrzymania materiałów na mocy przepisów obowiązującego prawa, np. w jurysdykcjach EOG, zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w dyrektywie Unii Europejskiej 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami, w tym wprowadzonymi dyrektywą 2010/73/UE), które obejmuje m. in. zwolnienie odnoszące się do wykwalifikowanych inwestorów („Upoważnione osoby”). Jeśli Upoważniona osoba chce złożyć ofertę kupna tokenu, może to zrobić pod warunkiem, że jest zarejestrowanym klientem Binary.com i posiada konto Binary.com. W ten sposób Firma będzie mogła zweryfikować kwalifikacje tej osoby. Upoważniona osoba, która chce nabyć token, złoży ofertę kupna. Firma porówna oferty i może wezwać do ich potwierdzenia, zanim uzna je za wiążące, na potrzeby oferty Firmy na aukcji. Firma przedstawi ofertę tokenów na aukcji; oferta ta zostanie zaakceptowana przez osoby składające oferty kupna (w procesie aukcyjnym wyjaśnionym w materiałach), a zapłata za zakup oferowanych i zaakceptowanych tokenów zostanie pobrana z konta Binary.com Upoważnionej osoby, na którym będzie widoczne potwierdzenie kontraktu sprzedaży i zakupu owych tokenów.

W celu uniknięcia wątpliwości (niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień), niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży tokenów ani zachęty do złożenia oferty kupna. Tokeny będą oferowane przez Firmę wyłącznie w drodze sprzedaży aukcyjnej w sposób opisany dokładniej w sekcji „proces sprzedaży aukcyjnej tokenów” niniejszych materiałów.

Proponowana oferta tokenów nie została ani zatwierdzona, ani odrzucona przez amerykańską komisję ds. papierów wartościowych i wymiany walut ani jakąkolwiek stanową, regionalną czy lokalną komisję ds. papierów wartościowych, ani żaden inny organ regulacyjny jakiegokolwiek kraju.

W odniesieniu do jurysdykcji w obszarze EOG, zakłada się, że tokeny będą oferowane zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w dyrektywie Unii Europejskiej 2003/71/WE (z późniejszymi zmianami, w tym wprowadzonymi dyrektywą 2010/73/UE), które obejmuje m. in. zwolnienie odnoszące się do wykwalifikowanych inwestorów; oczekuje się też, że oferowanie tokenów będzie ograniczone do wykwalifikowanych i profesjonalnych inwestorów w kilku innych jurysdykcjach; więcej informacji odnośnie tych ograniczeń zostanie podanych w memorandum informacyjnym oferty.

Prognozuje się, że zainwestowanie w oferowane tokeny będzie wiązało się z wysokim poziomem ryzyka; nie zostanie udzielona żadna gwarancja, że posiadacze tokenów otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału ani zyski z inwestycji. Osoby rozważające zainwestowanie w tokeny powinny dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka, które zostaną wyszczególnione w materiałach.

Binary Group Ltd., Kingston Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands