Projekty open-source Binary.com

Firma Binary.com jest zwolennikiem ruchu „open-source”. Obecnie trwa proces udostępniania niektórych ścieżek bazowych kodu firmy na zasadzie „open-source”.

Treści statyczne

Ulepsz zawartość front-end Binary.com

Treści statyczne strony Binary.com (CSS, Javascript) są dostępne również w formie projektu open-source na github: binary-static. Chcesz nadać nowy wygląd stronie Binary.com, poprawić kompatybilność z przeglądarkami lub szybkość renderingu strony, albo działanie Javascript? Skorzystaj z opcji forkowania projektu i prześlij żądania „pull-request” z sugerowanymi zmianami kodu.

Moduły Perl

Wkład Binary.com w CPAN

Firma Binary.com jest aktywnym członkiem społeczności Perl. Obecnie trwa proces udostępniania w CPAN kilku modułów narzędziowych. Jeśli jesteś zwolennikiem języka Perl, możesz wnieść swój wkład, sprawdzając te moduły i wysyłając żądanie typu „pull” w github.

Tłumaczenia

Chcesz zobaczyć stronę Binary.com w innych językach lub zasugerować lepsze tłumaczenie?

POTRZEBUJESZ POMOCY?