Odpowiedzialny handel

Należy pamiętać, że handlowanie opcjami binarnymi może dawać wiele satysfakcji, ale naszym moralnym obowiązkiem jest przypomnienie Państwu o związanym z nim ryzyku. Handel opcjami może stać się poważnym uzależnieniem, tak jak wszystkie inne czynności, którym poświęcamy zbyt wiele czasu. Zachęcamy do zastanowienia się, czy mogą być Państwo zagrożeni tym ryzykiem. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uzależnienia, warto przestrzegać podstawowych zasad i zaleceń.

  1. Korzystaj z możliwości oferowanych przez nasz portal, aby ćwiczyć za darmo na koncie z wirtualnymi pieniędzmi. Dzięki temu poznasz funkcje i zasady funkcjonowania portalu.
  2. Zawieraj zakłady tylko za pieniądze, które możesz stracić. Nie graj pożyczonymi pieniędzmi.
  3. Nie graj, gdy jesteś zmęczony(a) lub pod wpływem alkoholu.
  4. Ustaw limit dla swoich wygranych. Kiedy zostanie osiągnięty, odłóż część i handluj resztą pieniędzy.

Zapisane limity i samodzielne wykluczenie

Binary.com umożliwia samodzielne wyłączenie lub ustawienie limitów dla operacji handlowych na tym portalu. Możesz także skontaktować się z nami, aby ustawić żądane limity przez e-mail lub telefon. Dostępne limity to:

  1. limit kwoty, jaką możesz handlować w określonym okresie;
  2. limit strat, jakie możesz ponieść w określonym czasie;
  3. limit czasu, w jakim możesz handlować w dowolnej sesji online;
  4. określony lub nieokreślony okres, przez który nie chcesz korzystać z portalu.

Limity od 1 do 3 mogą zostać zmienione lub zwiększone za 7-dniowym uprzedzeniem.

Klienci, którzy chcą skorzystać z opcji samodzielnego wykluczenia muszą być świadomi, że minimalny okres wykluczenia to sześć miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu do co najmniej pięciu lat łącznie, natychmiastowo bez żadnego okresu przejściowego. Jeśli ustawiony zostanie okres samodzielnego wykluczenia, środki zgromadzone na koncie zostaną zwrócone klientowi. Okres samodzielnego wykluczenia zostanie utrzymany do samego końca okresu samodzielnego wykluczenia, chyba że klient podejmie odpowiednie kroki w celu ponownego rozpoczęcia handlowania.

Klientów, którzy nie chcą przedłużyć samodzielnego wykluczenia i chcą złożyć wniosek o ponowne rozpoczęcie handlowania, obowiązuje jednodniowy okres przejściowy, zanim uzyskają dostęp do portalu. Należy pamiętać, że konieczny jest telefoniczny kontakt z naszą obsługą klienta. Kontakt e-mailowy nie jest wystarczający.

Inne ostrzeżenia i oświadczenia regulacyjne

Inwestowanie w złożone produkty finansowe, takie jak kontrakty na różnice kursowe (CFD) czy kontrakty FX może przynieść zarówno zyski, jak i straty. Ceny mogą ulegać zmianom i wahaniom w związku ze zmianami obowiązujących cen na rynku oraz warunków rynkowych, i wpływać na zwrot z Twojej inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z naszymi Dokumentami zawierającymi najważniejsze informacje, znajdującymi się na naszym portalu, zwracając szczególną uwagę na wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego dla poszczególnych oferowanych przez nas instrumentów. Produkty oferowane przez Binary Investments (Europe) Ltd są uznawane za „produkty złożone” i mogą być nieodpowiednie dla klientów detalicznych.