สถิติสำคัญของ Binary.com

ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) Binary.com เป็นบริษัทไบนารีออปชันชั้นนำของโลก

ลูกค้าปัจจุบัน

ในปีนี้เราคาดว่า ฐานลูกค้าที่ใช้งานอยู่ของบริษัทฯ ทั้งหมดจะเกิน 100,000 ราย

จำนวนธุรกรรม

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 197 ล้านธุรกรรมในปีนี้ ซึ่งทำให้จำนวนสัญญาที่ถูกซื้อและขายบนแพลตฟอร์มของเราตั้งแต่ก่อตั้งมีมากกว่า 789 ล้าน

การซื้อขาย

เราคาดหวังที่จะสร้างมูลค่าซื้อขายมากกว่า 1 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะทำให้มูลค่าซื้อขายโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมากกว่า 5.7 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

การถอนเงินของลูกค้า

การถอนเงินของลูกค้าก่อนปีนี้มีมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้คาดว่า จะมีการถอนเงินของลูกค้ามูลค่ามากกว่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จำนวนพนักงานประจำและผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง

เราเจริญเติบโตในช่วงเวลาหลายปี ทั้งด้านกำลังคนและสำนักงาน ขณะนี้เรามีพนักงานมากกว่า 200 คน จากสำนักงาน 3 แห่งในประเทศมาเลเซีย และประเทศมอลตา เราคาดการณ์ถึงการเติบโตของจำนวนพนักงานต่อไปในปีนี้เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของสินค้าและบริการของเราที่เพิ่มมากขึ้น