สถิติสำคัญของ Binary.com

In business since 2000, Binary.com is the world's leading binary options company.

ลูกค้าปัจจุบัน

ในปีนี้เราคาดว่า ฐานลูกค้าที่ใช้งานอยู่ของบริษัทฯ ทั้งหมดจะเกิน 100,000 ราย

จำนวนธุรกรรม

We're projected to register over 197 million transactions this year, bringing the total number of contracts that were bought and sold on our platform since inception to over 789 million.

การซื้อขาย

We're expected to generate over USD 1 billion in turnover this year, bringing our total turnover since inception to over USD 5.7 billion.

การถอนเงินของลูกค้า

การถอนเงินของลูกค้าก่อนปีนี้มีมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้คาดว่า จะมีการถอนเงินของลูกค้ามูลค่ามากกว่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จำนวนพนักงานประจำและผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง

We've grown in size over the years - both in terms of manpower and offices. We currently have over 200 employees across three offices in Malaysia and Malta. Further growth in headcount is expected this year to cater to the increased demand in our products and services.