ไอเดีย

เมื่อมีแนวคิดใหม่ที่ดีเกิดขึ้น และท่านมีอิสระในการทำงานตามแนวทางของท่าน อิสระจากสายการบังคับบัญชา และการทำงานแบบราชการ

อิสรภาพ

ที่ซึ่งประสบการณ์ของท่าน การขับเคลื่อน ความสามารถเฉพาะ สามารถทำให้ท่านไปถึงได้โดยที่ท่านไม่ทราบทิศทาง และท่านมีอิสระในการผลักดันอาณาจักรใหม่

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป็นที่ซึ่งมีการทำงานเป็นทีมและมีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเจริญเติบตัวของปัจเจกชนและระดับองค์กร

สนับสนุน

เป็นที่ซึ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมือนเป็นครอบครัวที่สอง

ค่านิยมของเรา

ความซื่อสัตย์

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ความรู้ความสามารถ

มีลูกค้าเป็นเป้าหมาย

ที่ตั้งต่างๆ ของเรา

ไซเบอร์จายา มาเลเซีย

ลาบวน มาเลเซีย

เมือง Asunción ประเทศปารากวัย

ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อยากทำงานทางไกลหรือไม่

Binary.com มีชีวิตชีวา คล่องแคล่ว และสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น เฉกเช่นที่พวกเรามีสำนักงานสาขาต่างๆ เรามีพนักงานที่ทำงานให้เราจากสำนักงาน หรือ ที่พักของพวกเขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และหากสิ่งนี้ตอบสนองความเป็นตัวท่าน เราเปิดรับท่านเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา

ที่ที่ท่านสามารถไปได้

เมื่อเวลาย้อนกลับ ท่านจะพบชายหาดที่สวยงาม เกาะต่างๆ และภูเขาที่เรียงราย ในชั่วโมงบินสั้นๆ จากประเทศมอลตา ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และทวีปแอฟริกาเหนือ และจากประเทศมาเลเซีย สู่ภูมิภาคเอเชียที่กำลังรอคอย

ประโยชน์อื่นๆ

เรากำหนดเงินเดือนตามราคาตลาด โบนัสประจำปี การประกันสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางและการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการเดินทางท่องเที่ยวของบริษัทฯ เพลิดเพลินไปกับการมีคุณภาพชีวิตระดับสูง ไม่ว่าจะในมอลตา หรือ มาเลเซีย

ความคิด ความเห็น และข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Binary.com

มีความสนใจในบุคคล วัฒนธรรม การบริหาร และการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่? ค้นหาว่าเราทำอะไร อะไรที่สำคัญกับเรา และเรานำไอเดียเข้ามาในชีวิตได้อย่างไร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Binary.com กำลังขยายงานเพื่อค้นหาผู้มีศักยภาพ และประสบการณ์ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ทีมงานเทคนิค และผู้จัดการระดับต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรา เราต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากที่จะได้รับโอกาสอันน่าตื่นเต้นไปกับโอกาสทางอาชีพของเรา ในสาขาต่อไปนี้ ได้แก่

กระบวนการสรรหาบุคลากร

1

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตัว เราจะพิจารณาทักษะ และประสบการณ์ของท่านกับตำแหน่งที่เปิดรับของเรา

2

หากท่านได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก บริษัทฯ จะเชิญท่านให้เข้าร่วม Hackathon หรือ จะส่งแบบทดสอบประเมินความสามารถให้กับท่าน

3

ถ้าท่านทำคะแนนได้ดีในการทดสอบ Hackathon หรือ การทดสอบความสามารถพิเศษ บริษัทฯ จะส่งแบบทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลตัวเองของท๊อปเกรด (SATI) หากผลลัพธ์เป็นที่พอใจ และบริษัทฯ จะเชิญท่านมาสัมภาษณ์กับหนึ่งในสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของเรา

4

หากท่านได้สร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์ครั้งแรก บริษัทฯ จะเชิญท่านให้มาสัมภาษณ์ครั้งที่สอง กับ CEO ของเรา และ/หรือ หัวหน้างานของตำแหน่งที่กำลังรับสมัครนี้

5

หากบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะขยายข้อเสนอ เราจะทำการตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง

6

ยินดีด้วย! เราจะให้ข้อเสนอที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับท่าน และเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคของเงินเดือนและความกดดัน

1

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตัว เราจะพิจารณาทักษะ และประสบการณ์ของท่านกับตำแหน่งที่เปิดรับของเรา

2

หากคุณได้รับการคัดเลือก เราจะส่งแบบทดสอบพนักงานให้

3

ถ้าคุณทำคะแนนได้ดีในการทดสอบความสามารถพิเศษ เราจะส่งแบบทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลตัวเองของท๊อปเกรด (SATI) ทำให้ดีใน SATI และเราจะเชิญคุณให้สัมภาษณ์กับหนึ่งในสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของเรา

4

หากท่านได้สร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์ครั้งแรก บริษัทฯ จะเชิญท่านให้มาสัมภาษณ์ครั้งที่สอง กับ CEO ของเรา และ/หรือ หัวหน้างานของตำแหน่งที่กำลังรับสมัครนี้

5

หากบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะขยายข้อเสนอ เราจะทำการตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง

6

ยินดีด้วย! เราจะให้ข้อเสนอที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับท่าน และเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคของเงินเดือนและความกดดัน

โปรดอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ก่อนส่งใบสมัครของท่าน

ช่วยเหลือ?