ไอเดีย

เมื่อมีแนวคิดใหม่ที่ดีเกิดขึ้น และท่านมีอิสระในการทำงานตามแนวทางของท่าน อิสระจากสายการบังคับบัญชา และการทำงานแบบราชการ

เสรีภาพ

ที่ซึ่งประสบการณ์ของท่าน การขับเคลื่อน ความสามารถเฉพาะ สามารถทำให้ท่านไปถึงได้โดยที่ที่ท่านไม่ทราบทิศทาง และท่านมีอิสระในการผลักดันอาณาจักรใหม่

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป็นที่ซึ่งมีการทำงานเป็นทีมและมีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเจริญเติบตัวของปัจเจกชนและระดับองค์กร

สนับสนุน

เป็นที่ซึ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมือนเป็นครอบครัวที่สอง

สถานที่ต่างๆ ของเรา

มาเลเซีย

มอลตา

อยากทำงานทางไกลหรือไม่

Binary.com มีชีวิตชีวา คล่องแคล่ว และสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น เฉกเช่นที่พวกเรามีสำนักงานสาขาต่างๆ เรามีพนักงานที่ทำงานให้เราจากสำนักงานหรือที่พักของเขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และหากสิ่งนี้ตอบสนองความเป็นตัวท่าน เราเปิดรับท่านเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา

ที่ที่ท่านสามารถไปได้

เมื่อเวลาย้อนกลับ ท่านจะพบชายหาดที่สวยงาม เกาะต่างๆ และภูเขาที่เรียงราย ในชั่วโมงบินสั้นๆ จากประเทศมอลตา ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และทวีปแอฟริกาเหนือ และจากประเทศมาเลเซีย สู่ภูมิภาคเอเชียที่กำลังรอคอย

ประโยชน์อื่นๆ

We offer a market-based salary, annual performance bonus, health benefits, travel and internet allowances, and company trips. Enjoy a high standard of living, whether you're in Malta, or Malaysia.

ความคิด ความเห็น และข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Binary.com

มีความสนใจในบุคคล วัฒนธรรม การบริหาร และการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่ ค้นหาว่าเราทำอะไร อะไรที่สำคัญกับเรา และเรานำไอเดียเข้ามาชีวิตได้อย่างไร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Binary.com กำลังขยายงานเพื่อค้นหาผู้มีศักยภาพ และประสบการณ์ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ทีมงานเทคนิค และผู้จัดการระดับต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรา เราต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากที่จะได้รับโอกาสอันน่าตื่นเต้นไปกับโอกาสทางอาชีพของเรา ในสาขาต่อไปนี้ อันได้แก่:

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประกันคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การตลาด

การบัญชี

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ฝ่ายบริการลูกค้า

ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

ตรวจสอบภายใน

Binary.comโปรแกรมบัณฑิต

สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จที่จุดตัดกันของการเงินและเทคโนโลยี โปรแกรมบัณฑิตของเราได้ถูกออกแบบเพื่อให้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจของเรา และส่งเสริมอาชีพของคุณ

กระบวนการสัมภาษณ์

1

ส่ง CV และจดหมายปะหน้า เราจะเปรียบเทียบทักษะ และประสบการณ์ของคุณกับความต้องการของเรา

2

หากคุณได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก เราจะเชิญคุณให้เข้าร่วม hackathon หรือส่งแบบทดสอบความสามารถให้

3

ถ้าคุณทำคะแนนได้ดีในการทดสอบ hackathon หรือความสามารถพิเศษ เราจะส่งแบบทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลตัวเองของท๊อปเกรด (SATI) ทำให้ดีใน SATI และเราจะเชิญคุณให้สัมภาษณ์กับหนึ่งในสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของเรา

4

ถ้าสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์ครั้งแรก เราจะเชิญคุณให้มาสัมภาษณ์ครั้งที่สองกับ CEO และ/หรือหัวหน้างานที่กำลังรับสมัครตำแหน่งนี้

5

ถ้าเราตัดสินใจที่จะขยายข้อเสนอ เราจะทำการตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง

6

ยินดีด้วย! เราจะให้ข้อเสนอที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับท่าน และเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคของเงินเดือนและความกดดัน

1

ส่ง CV และจดหมายปะหน้า เราจะเปรียบเทียบทักษะ และประสบการณ์ของคุณกับความต้องการของเรา

2

หากคุณได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก เราจะส่งแบบทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลตัวเองของท๊อปเกรด (SATI)

3

ถ้าคุณได้คะแนน SATI ดี เราจะส่งแบบทดสอบความสามารถให้คุณ ทำให้ดีในการทดสอบความสามารถและเราจะเชิญคุณให้สัมภาษณ์กับหนึ่งในสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของเรา

4

ถ้าสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์ครั้งแรก เราจะเชิญคุณให้มาสัมภาษณ์ครั้งที่สองกับ CEO และ/หรือหัวหน้างานที่กำลังรับสมัครตำแหน่งนี้

5

ถ้าเราตัดสินใจที่จะขยายข้อเสนอ เราจะทำการตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง

6

ยินดีด้วย! เราจะให้ข้อเสนอที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับท่าน และเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคของเงินเดือนและความกดดัน