ไอเดีย

เมื่อมีแนวคิดใหม่ที่ดีเกิดขึ้น และท่านมีอิสระในการทำงานตามแนวทางของท่าน อิสระจากสายการบังคับบัญชา และการทำงานแบบราชการ

เสรีภาพ

ที่ซึ่งประสบการณ์ของท่าน การขับเคลื่อน ความสามารถเฉพาะ สามารถทำให้ท่านไปถึงได้โดยที่ที่ท่านไม่ทราบทิศทาง และท่านมีอิสระในการผลักดันอาณาจักรใหม่

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป็นที่ซึ่งมีการทำงานเป็นทีมและมีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเจริญเติบตัวของปัจเจกชนและระดับองค์กร

สนับสนุน

เป็นที่ซึ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมือนเป็นครอบครัวที่สอง

ที่ตั้งต่างๆ ของเรา

มาเลเซีย

มอลตา

อยากทำงานทางไกลหรือไม่

Binary.com มีชีวิตชีวา คล่องแคล่ว และสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น เฉกเช่นที่พวกเรามีสำนักงานสาขาต่างๆ เรามีพนักงานที่ทำงานให้เราจากสำนักงาน หรือ ที่พักของเขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และหากสิ่งนี้ตอบสนองความเป็นตัวท่าน เราเปิดรับท่านเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา

ที่ที่ท่านสามารถไปได้

เมื่อเวลาย้อนกลับ ท่านจะพบชายหาดที่สวยงาม เกาะต่างๆ และภูเขาที่เรียงราย ในชั่วโมงบินสั้นๆ จากประเทศมอลตา ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และทวีปแอฟริกาเหนือ และจากประเทศมาเลเซีย สู่ภูมิภาคเอเชียที่กำลังรอคอย

ประโยชน์อื่นๆ

เรากำหนดเงินเดือนตามราคาตลาด โบนัสประจำปี การประกันสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางและการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการเดินทางท่องเที่ยวของบริษัท เพลิดเพลินไปกับการมีคุณภาพชีวิตระดับสูง ไม่ว่าจะ ในมอลตา หรือ มาเลเซีย

ความคิด ความเห็น และข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Binary.com

มีความสนใจในบุคคล วัฒนธรรม การบริหาร และการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่? ค้นหาว่าเราทำอะไร อะไรที่สำคัญกับเรา และเรานำไอเดียเข้ามาในชีวิตได้อย่างไร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Binary.com กำลังขยายงานเพื่อค้นหาผู้มีศักยภาพ และประสบการณ์ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ทีมงานเทคนิค และผู้จัดการระดับต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรา เราต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากที่จะได้รับโอกาสอันน่าตื่นเต้นไปกับโอกาสทางอาชีพของเรา ในสาขาต่อไปนี้ อันได้แก่:

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประกันคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การตลาด

การบัญชี

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

ตรวจสอบภายใน

กระบวนการสัมภาษณ์

1

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตัว เราจะพิจารณาทักษะ และประสบการณ์ของท่านกับตำแหน่งที่เปิดรับของเรา

2

หากท่านได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก เราจะเชิญท่านให้เข้าร่วม Hackathon หรือ จะส่งแบบทดสอบความสามารถให้ทำ

3

ถ้าคุณทำคะแนนได้ดีในการทดสอบ Hackathon หรือ การทดสอบความสามารถพิเศษ เราจะส่งแบบทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลตัวเองของท๊อปเกรด (SATI) หากผลลัพธ์เป็นที่พอใจ และเราจะเชิญท่านมาสัมภาษณ์กับหนึ่งในสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของเรา

4

หากท่านได้สร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์ครั้งแรก เราจะเชิญท่านให้มาสัมภาษณ์ครั้งที่สอง กับ CEO ของเรา และ/หรือ หัวหน้างานของตำแหน่งที่กำลังรับสมัครนี้

5

ถ้าเราตัดสินใจที่จะขยายข้อเสนอ เราจะทำการตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง

6

ยินดีด้วย! เราจะให้ข้อเสนอที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับท่าน และเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคของเงินเดือนและความกดดัน

1

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตัว เราจะพิจารณาทักษะ และประสบการณ์ของท่านกับตำแหน่งที่เปิดรับของเรา

2

หากท่านได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก เราจะส่งแบบทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลตัวเองของท๊อปเกรด (SATI) ให้ทำ

3

ถ้าท่านทำคะแนน SATI เป็นที่พอใจ เราจะส่งแบบทดสอบความสามารถให้ท่าน และเราจะเชิญท่านมาสัมภาษณ์กับหนึ่งในสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของเรา

4

หากท่านได้สร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์ครั้งแรก เราจะเชิญท่านให้มาสัมภาษณ์ครั้งที่สอง กับ CEO ของเรา และ/หรือ หัวหน้างานของตำแหน่งที่กำลังรับสมัครนี้

5

ถ้าเราตัดสินใจที่จะขยายข้อเสนอ เราจะทำการตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง

6

ยินดีด้วย! เราจะให้ข้อเสนอที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับท่าน และเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเจรจาต่อรองเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคของเงินเดือนและความกดดัน