แคชเชียร์

ธุรกรรมผ่านธนาคาร บัตรเครดิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เงินออนไลน์

ฝากเงิน หรือ ถอนเงินเข้าบัญชีของท่านผ่านบริการของธนาคาร บัตรเครดิต หรือ กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์

ดูวิธีการชำระเงิน

ตัวแทนรับชำระเงิน

สำหรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สกุลเงินท้องถิ่น ไม่สามารถใช้ได้กับ Binary.com

หมายเหตุ: การถอนเงินผ่านตัวแทนรับชำระเงินมีให้บริการท่านเมื่อท่านฝากเงินผ่านตัวตัวแทนรับชำระเงินแต่เพียงผู้เดียว