จะใช้ตัวแทนรับชำระเงินอย่างไร?

ท่านสามารถใช้ตัวแทนรับชำระเงินที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการฝากเงิน และ ถอนเงิน ตามวิธีชำระเงิน หรือ สกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ได้รับรองโดย Binary.com ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในทางปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบวิธีการชำระเงินโดยตัวแทนรับชำระเงินจากข้อมูลด้านล่าง
  2. กำหนดวิธีการชำระเงินที่ท่านต้องการ
  3. ติดต่อตัวแทนรับชำระเงินโดยตรงเพื่อสอบถามวิธีการโอนเงิน
  4. ส่งเงินของท่านให้ตัวแทนรับชำระเงิน เงินทุนที่รับฝาก คอมมิชชั่นของตัวแทนต่ำ และแสดงข้อมูลในบัญชีท่าน

สมัครเพื่อเป็น Binary.com ตัวแทนรับชำระเงิน

ข้อสงวนสิทธิ์ที่สำคัญ - Binary.com is not affiliated with any of the payment agents listed above. Each payment agent operates as an independent service provider and is not endorsed, guaranteed or otherwise approved by Binary.com. CUSTOMERS DEAL WITH PAYMENT AGENTS AT THEIR SOLE RISK AND PERIL. Customers are advised to check the credentials of payment agents before sending them any money. Binary.com shall not in any circumstance be held responsible for transactions made between customers and payment agents.