จะใช้ตัวแทนรับชำระเงินอย่างไร?

ท่านสามารถใช้ตัวแทนรับชำระเงินที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการฝากเงิน และ ถอนเงิน ตามวิธีชำระเงิน หรือ สกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ได้รับรองโดย Binary.com ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในทางปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบวิธีการชำระเงินโดยตัวแทนรับชำระเงินจากข้อมูลด้านล่าง
  2. กำหนดวิธีการชำระเงินที่ท่านต้องการ
  3. ติดต่อตัวแทนรับชำระเงินโดยตรงเพื่อสอบถามวิธีการโอนเงิน
  4. ส่งเงินของท่านให้ตัวแทนรับชำระเงิน เงินทุนที่รับฝาก คอมมิชชั่นของตัวแทนต่ำ และแสดงข้อมูลในบัญชีท่าน

สมัครเพื่อเป็น Binary.com ตัวแทนรับชำระเงิน

ข้อสงวนสิทธิ์ที่สำคัญ - Binary.com ไม่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับตัวแทนรับชำระเงินที่แจกแจงข้างต้น ตัวแทนรับชำระเงินแต่ละรายดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการอิสระ และไม่ได้รับการรับรอง รับประกัน หรือ อนุมัติโดย Binary.com ลูกค้าที่ติดต่อกับตัวแทนรับชำระเงินจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงต่างๆ ด้วยตัวเอง ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอ้างอิงของตัวแทนรับชำระเงินก่อนที่จะส่งเงินให้กับตัวแทน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม Binary.com จะไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมที่กระทำขึ้นระหว่างลูกค้ากับตัวแทนรับชำระเงิน