วิธีการชำระเงิน

ธุรกรรมผ่านธนาคาร/โอนเงิน

วิธีการ
สกุลเงิน
ฝากต่ำสุด-สูงสุด
ถอนต่ำสุด-สูงสุด
เวลาในการประมวลผล*
USD GBP EUR AUD
500 - 100,000
500 - 100,000
ฝากเงิน: 1 วันทำการ
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
25 - 10,000
25 - 10,000
ฝากเงิน: 1 วันทำการ
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
50 - 250
50 - 250
ฝากเงิน: 1 วันทำการ
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

บัตรเครดิต/เดบิต

วิธีการ
สกุลเงิน
ฝากต่ำสุด-สูงสุด
ถอนต่ำสุด-สูงสุด
เวลาในการประมวลผล*
USD GBP EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD
10 - 1,000
N/A
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: ไม่เกี่ยวข้อง

เงินสดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการ
สกุลเงิน
ฝากต่ำสุด-สูงสุด
ถอนต่ำสุด-สูงสุด
เวลาในการประมวลผล*
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD
25 - 10,000
N/A
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: ไม่เกี่ยวข้อง
USD GBP EUR AUD
5 - 1,000
5 - 750
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

เงินดิจิทัล

วิธีการ
สกุลเงิน
ฝากต่ำสุด-สูงสุด
การถอนขั้นต่ำ
เวลาในการประมวลผล*
BTC
0.002
0.004
ฝากเงิน: การยืนยันจากบล็อกเชน 3 ครั้ง
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
BCH
0.01
0.003
ฝากเงิน: การยืนยันจากบล็อกเชน 3 ครั้ง
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
ETH
0.01
0.01
ฝากเงิน: การยืนยันจากบล็อกเชน 3 ครั้ง
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
LTC
0.1
0.02
ฝากเงิน: การยืนยันจากบล็อกเชน 3 ครั้ง
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

*Binary.com จะจัดการเงินฝากและถอนทั้งหมดของคุณภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามธนาคารของคุณหรือบริการโอนเงินอาจจะต้องการเวลาในการดำเนินการเพิ่มเติม