วิธีการชำระเงิน

ธุรกรรมผ่านธนาคาร/โอนเงิน

วิธีการสกุลเงินต่างๆฝากต่ำสุด-สูงสุดถอนต่ำสุด-สูงสุดเวลาในการประมวลผล*Reference
USD GBP EUR AUD500 - 100,000500 - 100,000ฝากเงิน: 1 วันทำการ
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR25 - 10,00025 - 10,000ฝากเงิน: 1 วันทำการ
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD25 - 10,00025 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

บัตรเครดิต/เดบิต

วิธีการสกุลเงินต่างๆฝากต่ำสุด-สูงสุดถอนต่ำสุด-สูงสุดเวลาในการประมวลผล*Reference
USD GBP EUR AUD10 - 10,00010 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD10 - 10,00010 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

* Mastercard withdrawals are only available to cards issued in an European country. If you do not meet this requirement, you may use an e-wallet method for withdrawal.

E-wallet

วิธีการสกุลเงินต่างๆฝากต่ำสุด-สูงสุดถอนต่ำสุด-สูงสุดเวลาในการประมวลผล*Reference
USD5 - 10,0005 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR5 - 10,0005 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD5 - 10,0005 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD5 - 10,0005 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR5 - 10,0005 - 10,000ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD25 - 10,000N/Aฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: ไม่เกี่ยวข้อง
USD GBP EUR AUD5 - 1,0005 - 750ฝากเงิน: ทันที
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

เงินดิจิทัล

วิธีการสกุลเงินต่างๆฝากขั้นต่ำการถอนขั้นต่ำเวลาในการประมวลผล*Reference
BTC0.0020.0003ฝากเงิน: 3การยืนยันจากบล็อกเชน
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
BCH0.010.003ฝากเงิน: 3การยืนยันจากบล็อกเชน
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
ETH0.010.01ฝากเงิน: 3การยืนยันจากบล็อกเชน
การถอนเงิน: 1 วันทำการ
LTC0.10.02ฝากเงิน: 3การยืนยันจากบล็อกเชน
การถอนเงิน: 1 วันทำการ

* Binary.com จะจัดการเงินฝากและถอนทั้งหมดของท่านภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามธนาคารของท่าน หรือ บริการโอนเงินอาจจะต้องการเวลาในการดำเนินการเพิ่มเติม