วิธีการชำระเงิน

วิธีการ
สกุลเงิน
ฝากต่ำสุด-สูงสุด
ถอนต่ำสุด-สูงสุด
เวลาในการประมวลผล

ธุรกรรมผ่านธนาคาร/โอนเงิน

USD GBP EUR AUD
25 - 100,000
25 - 100,000
ฝากเงิน: 5 วันทำการ
ถอนเงิน: 5 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
25 - 50,000
25 - 10,000
ฝากเงิน: 5 วันทำการ
ถอนเงิน: 5 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
10 - 3,000
50 - 250
ฝากเงิน: 1 วันทำการ
ถอนเงิน: 2 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
100 - 5,000
100 - 5,000
ฝากเงิน: 5 วันทำการ
ถอนเงิน: 5 วันทำการ

บัตรเครดิต/เดบิต

USD GBP EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 3 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 3 วันทำการ
USD
10 - 1,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: ไม่เกี่ยวข้อง

เงินสดอิเล็กทรอนิกส์

USD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
ฝากเงิน: ทันที
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
ฝากเงิน: 1 วันทำการ
ถอนเงิน: 1 วันทำการ
USD EUR
25 - 640
ฝากเงิน: ทันที
USD EUR
5 - 1,000
ฝากเงิน: ทันที