การสร้างสรรค์ผลลัพธ์เชิงบวกให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

แนวคิดการบริจาคเพื่อการกุศลของBinary.com มุ่งต่อองค์กรการกุศลขนาดเล็ก และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรทั่วโลกซึ่งสร้างสรรค์ความแตกต่างให้กับชุมชนของพวกเขา การบริจาคของเราเพื่อให้บังเกิดผลต่อหน่วยงานเล็กๆ เหล่านั้นโดยตรง ปราศจากภาระของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่มีในองค์กรการกุศลใหญ่ๆ อื่นๆ

มอลตา

ยูโรบาสเกต วูฟ (Eurobasket Wolves)

Eurobasket Wolves คือ ชมรมบาสเกตบอลท้องถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เป็นโครงการสอนบาสเกตบอลให้กับเยาวชนผ่านโปรแกรมของโรงเรียน โดยมีทีมระดับอายุ 8 ปี และ 10 ปี สำหรับเยาวชนผู้หญิง และ ผู้ชาย และระดับอายุ 14 ปี และ 16 ปี สำหรับเยาวชนทีมชาติหญิง นี้คือ ชมรมบาสเกตบอลแรกในประเทศมอลตาที่เกิดขึ้นเพื่อทำโปรแกรมอบรมบาสเกตบอลหลังเลิกเรียน และใช้พื้นที่ในโรงเรียนสำหรับฝึกฝนกีฬา

ช่องทางติดต่อ:eubasket@hotmail.com

มาเลเซีย

Shelter Home’s Shelter Community Learning Centre 3

Shelter Community Learning Centre 3 เป็นโรงเรียนของชุมชนสำหรับเด็กลี้ภัยชาวพม่าที่กำลังรอการส่งตัวไปยังครอบครัวในประเทศที่สาม โรงเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เด็กๆที่อยู่ในช่วงอายุที่เปราะบางที่สุดได้รับการศึกษาที่จะเตรียมตัวพวกเขาต่อไปในอนาคต

URL:http://www.shelterhome.org

โครงการสอนภาษาเพื่อผู้ลี้ภัย (Language Classes for Refugees: LCFR)

โครงการสอนภาษาเพื่อผู้ลี้ภัย (Language Classes for Refugees: LCFR) เป็นโปรแกรมด้านการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัยที่ดำเนินการโดย 'Love & Respect Transformation Centre' คือ กิจการเพื่อสังคมที่พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพในระยะยาว โปรแกรมนี้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา มาเลเซีย และภาษาฝรั่งเศส เพื่อกลุ่มเด็ก เยาวชน กระทั่งวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีทักษะทางภาษา เพื่อทำให้เขาสามารถประกอบอาชีพในระหว่างที่รอส่งตัวกลับประเทศ

URL:https://www.facebook.com/languagesclassesforrefugees

ช่องทางติดต่อ:spreadlnrevents@gmail.com

พวกเราเตรียมพร้อมสำหรับองค์กรการกุศลขนาดเล็ก องค์กรท้องถิ่น ซึ่งพวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคให้โดยตรง หากท่านต้องการพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการขอการสนับสนุนองค์กรของท่าน โปรดติดต่อเราที่ marketing@binary.com