ดัชนี OTC และหลักทรัพย์ คืออะไร?

ดัชนีที่ซื้อขายเองของ Binary.com และหลักทรัพย์จากตลาดเจรจาต่อรองนั้นมีข้อดีจากการมีกราฟและราคาที่เรียลไทม์ ทำให้ท่านเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากดัชนีและหลักทรัพย์ทีมีการเสนอราคาตามเวลาจริง

ดัชนีที่ซื้อขายเองของ Binary.com และหลักทรัพย์จากตลาดเจรจาต่อรองมีให้ท่านเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง รวมถึงสามารถซื้อขายได้นอกจากที่มีในตลาดกลาง

โปรดพึงตระหนักว่า ตามหลักการของการซื้อขายด้วยตัวท่านเอง ราคาที่เกิดขึ้นจากดัชนีและหลักทรัพทย์จะต่างไปจากดัชนีและราคาหลักทรัพย์ของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน