ดัชนี้สมาร์ท

Smart FX

Smart FX ของ Binary.com คือ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนอันชาญฉลาดที่ช่วยประเมินมูลค่าสกุลเงินที่พิจารณาจากกลุ่มสกุลเงินหลักๆ

ดัชนี USD เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก แสดงมูลค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อ 5 สกุลเงินสากล (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD) โดยใช้ร้อยละ 20 ในการถ่วงน้ำหนัก

AUD Index เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก ที่ใช้แสดงมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียกับ 5 สกุลเงินหลักของโลก (USD, EUR, GBP, JPY, CAD) โดยมีนำ้หนักแต่ละสกุลเงินที่ 20%

EUR Index เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก ที่ใช้แสดงมูลค่าของเงินยูโรกับ 5 สกุลเงินหลักของโลก (USD, AUD, GBP, JPY, CAD) โดยมีนำ้หนักแต่ละสกุลเงินที่ 20%

ดัชนี GBP เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก แสดงมูลค่าของค่าเงินปอนด์ต่อ 5 สกุลเงินสากล (USD, EUR, AUD, JPY, CAD) โดยใช้ร้อยละ 20 ในการถ่วงน้ำหนัก