ประเภทของการซื้อขาย

ไม่ว่าท่านจะมีมุมมองใดต่อตลาด หรือ ใช้กลยุทธ์ใด Binary.com มอบการซื้อขายที่ถูกต้องเพื่อทำให้เกิดผลกำไรจากการพยากรณ์ของท่าน เลือกแนวทางของท่านจาก 5 วิธีในการซื้อขาย:

 • การซื้อขาย Up/Down
 • Touch/No touch trades
 • การซื้อขาย In/Out
 • ภูมิภาคเอเชีย
 • ตัวเลข

Up/Down

เลือก Rise/Fall เมื่อท่านต้องการกำไร หากตลาดขาขึ้น หรือ ลดลงต่ำกว่าระดับปัจจุบัน

เลือก Higher/Lower เมื่อท่านต้องการกำไร หากตลาดยุติสูงกว่า หรือ ต่ำกว่าราคาเป้าหมาย

 1. กำหนดตลาด ระยะเวลา และจำนวนเงินที่ท่านต้องการจะกำไร
 2. ราคาที่ซื้อขาย
 3. ชนะ 10-1000% จากเงินที่ท่านวาง หากท่านทำนายได้ถูกต้อง การเพิ่มโอกาสในการชนะของท่านโดยการเลือกราคาเป้าหมายที่ห่างออกไปจากราคาปัจจุบัน

Touch/No Touch

เลือก Touch / No Touch เมื่อต้องการทำกำไรในตลาดโดยการพิจารณาราคาเป้าหมายว่า จะบรรลุ หรือ ไม่บรรลุ ราคาเป้าหมายในระยะเวลาของสัญญา

 1. กำหนดตลาด ราคาเป้าหมาย ระยะเวลา และจำนวนเงินที่ท่านต้องการจะกำไร
 2. ราคาที่ซื้อขาย
 3. ชนะ 10-1000% จากเงินที่ท่านวาง หากท่านทำนายได้ถูกต้อง การเพิ่มโอกาสในการชนะของท่านโดยการเลือกซื้อขาย 'Touch' และกำหนดราคาเป้าหมายที่ห่างออกไปจากราคาปัจจุบัน

In/Out

เลือก Stays In/Out เมื่อต้องการทำกำไรในตลาดโดยการพิจารณาราคาเป้าหมายว่า จะอยู่ใน หรือ ออกนอก ขอบเขตของ 2 ราคาเป้าหมายในระยะเวลาของสัญญา

เลือก Ends In/Out เพื่อทำกำไร หากตลาดสิ้นสุดที่ราคา ใน หรือ นอกของราคาเป้าหมาย 2 ค่าเมื่อหมดช่วงเวลา

 1. กำหนดตลาด ราคาเป้าหมาย ระยะเวลา และจำนวนเงินที่ท่านต้องการจะกำไร
 2. ราคาที่ซื้อขาย
 3. ชนะ 10-1000% จากเงินที่ท่านวาง หากท่านทำนายได้ถูกต้อง การเพิ่มโอกาสในการชนะของท่านโดยการเลือก 'Stays In' และราคาเป้าหมายที่แคบ

ภูมิภาคเอเชีย

เลือก Asian Rise/Fall เมื่อท่านต้องการกำไรจากตลาดสิ้นสุดสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคาเฉลี่ย

 1. “Asian Rise” – ท่านได้รับชัยชนะเมื่อช่วงราคาสุดท้ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงราคาระหว่างการซื้อขาย
 2. “Asian Fall” – ท่านได้รับชัยชนะเมื่อช่วงราคาสุดท้ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงราคาระหว่างการซื้อขาย

ตัวเลข

กำหนดตัวเลขหากท่านต้องการกำไรจากการพยากรณ์ทศนิยมหลักสุดท้ายของสปอต

 1. “Matches” – ท่านได้รับชัยชนะเมื่อเลขหลักสุดท้ายของช่วงราคาสุดท้ายตรงกับตัวเลขที่ท่านทำนาย
 2. “Differs” – ท่านได้รับชัยชนะเมื่อเลขหลักสุดท้ายของช่วงราคาสุดท้ายไม่ตรงกับตัวเลขที่ท่านทำนาย