ประเภทของการซื้อขาย

Binary.com นำเสนอการซื้อขาย 5 ประเภท ที่ช่วยท่านขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด:

 • Up/Down
 • Touch/No Touch
 • In/Out
 • ภูมิภาคเอเชีย
 • ตัวเลข

Up/Down

มีการซื้อขาย 2 ประเภทของ Up/Down:

 1. Rise/Fall - พยากรณ์ว่า ตลาดจะขึ้น หรือ จะร่วงจากระดับปัจจุบัน
 2. สูงกว่า/ต่ำกว่า - พยากรณ์ว่า ตลาดจะสิ้นสุดที่ค่าสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคาเป้าหมาย

Touch/No Touch

เลือกซื้อขาย Touch / No Touch เมื่อต้องการทำกำไรในตลาดโดยการพิจารณาราคาเป้าหมายว่า จะบรรลุ หรือ ไม่บรรลุ ราคาเป้าหมายในระยะเวลาของสัญญา

In/Out

มีการซื้อขาย In/Out 2 ประเภท:

 1. Stays In/Out - พยากรณ์ราคาเป้าหมายในตลาดว่า จะอยู่ใน หรือ ออกนอก ขอบเขตของ 2 ราคาเป้าหมายในระยะเวลาของสัญญา
 2. Ends In/Out - ทำนาย หากตลาดสิ้นสุดที่ราคา ใน หรือ นอกของราคาเป้าหมาย 2 ค่าเมื่อหมดช่วงเวลา

ภูมิภาคเอเชีย

มี 2 วิธีในการซื้อขายตลาดเอเชีย:

 1. ขึ้น - พยากรณ์ว่า ตลาดจะสิ้นสุดด้วยค่าที่สูงกว่าราคาเฉลี่ย
 2. ลง - พยากรณ์ว่า ตลาดจะสิ้นสุด ต่ำกว่า ราคาเป้าหมาย

ตัวเลข

ในการทำนายตัวเลขหลักสุดท้ายของราคาสปอต มีการซื้อขาย 3 ประเภท:

 1. Matches/Differs - ทำนายว่า เลขหลักสุดท้ายจะถูกจับคู่ หรือไม่
 2. Even/Odd - พยากรณ์ว่า เลขหลักสุดท้ายจะเป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ หลังจากช่วงราคาสุดท้าย
 3. โอเวอร์/อันเดอร์ - พยากรณ์ว่า เลขหลักสุดท้ายจะสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า