ตลาดดัชนีความผันผวน

จะเทรดดัชนีผันผวนอย่างไร?

Binary.com มีบริการดัชนีผันผวนที่ท่านสามารถซื้อขายได้ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกซื้อขายสัญญาได้ทุกประเภทตามอำเภอใจ:

  • Rise/Fall
  • สูงกว่า/ต่ำกว่า
  • Touch/No Touch
  • In/Out (ends between/outside และ stays between/goes outside)
  • ภูมิภาคเอเชีย
  • ตัวเลข

ดัชนีความผันผวนถูกจำแนกเป็น 2 ประเภท:

  • ดัชนีต่อเนื่อง
  • การปรับค่าดัชนีใหม่ทุกวัน

ดัชนีต่อเนื่อง

ดัชนีต่อเนื่องของ Binary.com คือ ดัชนีผันผวน 10 ดัชนีผันผวน 25 ดัชนีผันผวน 50 ดัชนีผันผวน 75 และดัชนีผันผวน 100 ซึ่งดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกับระดับความไม่แน่นอนของตลาดที่ 10% 25% 50% 75% และ 100% ตามลำดับ

ดัชนีแปรปรวน 100 เป็นสองเท่าของความแปรปรวนของดัชนีแปรปรวน 50 และเป็นสี่เท่าของ ดัชนีแปรปรวน 25

การปรับค่าดัชนีใหม่ทุกวัน

ดัชนีถูกตั้งค่าใหม่รายวันจำลองสภาพของแนวโน้มความตื่นตัวและความซบเซาของตลาดด้วยความผันผวนที่คงที่

ดัชนีกระทิง และดัชนีหมี เริ่มที่ 00:00 GMT ในแต่ละวัน เพื่อจำลองสภาพตลาดกระทิงและตลาดหมีตามลำดับ

ดัชนีผันผวนของ Binary.com ใช้การเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการสุ่มจำนวนตัวเลขที่สามารถตรวจสอบความยุติธรรมได้โดยไม่ขึ้นกับหน่วยงานใดๆ