ประเภทของบัญชี MetaTrader 5

Binary.com มีหลากหลายประเภทของบัญชีที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนทุกแห่ง ไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ หรือ เพิ่งเริ่มใช้งาน แต่ละบัญชีได้จัดเตรียมเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเฉพาะที่จะซื้อขายเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

เหนือสิ่งอื่นใด ไม่มีกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำ

มาตรฐาน

บัญชีมาตรฐานเหมาะสมกับนักลงทุนหลากหลาย ทั้งมือใหม่และที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะให้เลเวอเรจระดับปานกลางและสเปรดที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งให้ความยืดหยุ่นไม่ว่าท่านต้องการจะอยู่ตำแหน่งใดในตลาด

ขั้นสูง

บัญชีขั้นสูงมีสเปรดน้อย ขนาดทิกเก็ตสูงกว่า และมีผลิตภัณฑ์มากกว่า เริ่มซื้อขายบนคู่แลกเปลี่ยน ดัชนี CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินดิจิทัลที่มากกว่า

ดัชนีความผันผวน

บัญชีดัชนีผันผวนอนุญาตให้ท่านได้ซื้อขาย CFD จากดัชนีผันผวน ซึ่งดัชนีนี้เป็นดัชนีกรรมสิทธิ์ของเราที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งจำลองความผันผวนตามกลไกตลาดจริง และสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

การเปรียบเทียบบัญชี

มาตรฐานขั้นสูงดัชนีความผันผวน
สกุลเงินของบัญชี1USDUSDUSD/EUR
เลเวอเรจสูงสุด2ถึง 1:1000ถึง 1:300ถึง 1:500
การประมวลผลคำสั่งซื้อ3ตลาดตลาดตลาด
สเปรด4ตัวแปรจาก 1.2 pipsตัวแปรจาก 0.9 pipsถาวร คงที่
ค่าคอมมิชชั่น5ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
เงินฝากขั้นต่ำ6ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
มาร์จินคอล7150%150%100%
ระดับยุติการซื้อขาย875%75%50%
จำนวนของสินทรัพย์960+70+8
ขนาดทิกเก็ตที่ใหญ่ที่สุด1010 ล็อต20 ล็อต30 ล็อต
ขนาดทิกเก็ตที่เล็กที่สุด110.01 ล็อต0.01 ล็อต0.01 ล็อต
ขนาดสเต็บ120.01 ล็อต0.01 ล็อต0.01 ล็อต
การซื้อขายเงินดิจิทัล1324/724/7N/A

1. สกุลเงินของบัญชี

สกุลเงินของหลักประกันที่ยินยอมให้ใช้ในบัญชีซื้อขายของท่าน

2. เลเวอเรจ

เลเวอเรจช่วยให้ท่านสามารถซื้อขายตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินทุนที่มีอยู่

3. การประมวลผลคำสั่งซื้อ

การประมวลผลคำสั่งปกติแล้วมาในสองรูปแบบ: การประมวผลทางตลาดและการประมวลผลทันที ในการประมวผลทางตลาด ท่านจะออกคำสั่งซื้อที่ราคาของโบรกเกอร์ ท่านตกลงในราคาล่วงหน้า ไม่มีการเสนอราคาใหม่สำหรับการประมวผลทางตลาด

แล้ว การดำเนินการทันที ล่ะ? ในกรณีนี้ จะมีการวางคำสั่งซื้อของท่านในราคาที่มีอยู่ในขณะนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเสนอราคาใหม่ถ้าราคาผันผวนอย่างมากก่อนการดำเนินการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์

4. สเปรด

สเปรด คือ ความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อ สเปรดที่คงที่ หมายถึง สเปรดจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าเงื่อนไขของตลาดจะเป็นอย่างไร ยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมากที่นานๆ จะเกิดขึ้น สเปรดที่เปลี่ยนแปลง คือ สเปรดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาด

5. ค่าคอมมิชชั่น

โบรกเกอร์ทั่วไปเรียกชำระค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมการซื้อขายของท่าน โดยที่ Binary.com ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามประเภทบัญชี นอกจากประเภทเงินดิจิทัล

6. เงินฝากขั้นต่ำ

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ Binary.comไม่มีการกำหนดเงินฝากขั้นต่ำใดๆ

7. มาร์จินคอล

เมื่อเงินคงเหลือในบัญชีของท่านไม่สามารถครอบคลุมเลเวอเรจ หรือ ข้อกำหนดมาร์จินได้ บัญชีของท่านจะโดนมาร์จินคอล เพื่อป้องกันไม่ให้มาร์จินคอลกลายเป็นระดับยุติการซื้อขาย ท่านสามารถเพิ่มเงินทุนเข้าไปในบัญชี หรือ ปิดสถานะเปิดที่มีอยู่

8. ระดับยุติการซื้อขาย

ถ้าบัญชีของท่านถูกวางเอาไว้ใต้มาร์จินคอลเป็นระยะเวลานาน มันจะไปถึงระดับยุติการซื้อขายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่สามารถคงตำแหน่งเปิดเอาไว้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลบคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ และตำแหน่งเปิดจะถูกบังคับปิด (เรียกว่า "บังคับเลิกกิจการ")

9. จำนวนของสินทรัพย์

อ้างอิงถึงจำนวนของสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มีไว้สำหรับบัญชีของท่าน

10. ขนาดทิกเก็ตที่ใหญ่ที่สุด

หมายถึง ปริมาณหรือล็อตสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด

11. ขนาดทิกเก็ตที่เล็กที่สุด

ขนาดทิกเก็ตขั้นต่ำสัมพันธ์กับปริมาณขั้นต่ำ หรือ จำนวนขั้นต่ำสุดของล็อต

12. ขนาดสเต็บ

ขนาดในแต่ละขั้นจะเป็นมูลค่าต่ำที่สุดที่อนุญาตให้เพิ่มขึ้นกับคำสั่งซื้อทุกประเภท โดยเป็นปริมาณที่จะเพิ่มจากตำแหน่งที่เป็นฐาน ที่กำหนดไว้ ท่านสามารถซื้อขายจากขนาดที่ต่ำที่สุด หรือ จากหลายๆ ตำแหน่งก็ได้

13. การซื้อขายเงินดิจิทัล

ระบุให้การซื้อขายเงินดิจิทัลทำได้จากบัญชีเฉพาะเท่านั้น