การเปิดบัญชี

รายละเอียด
ข้อมูลภาษี
ที่อยู่

โปรดกรอกที่อยู่ของท่านให้สมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการตรวจสอบความถูกต้อง

หลักทรัพย์
ประสบการณ์การซื้อขาย
ข้อมูลทางการเงิน
การแสดงเจตนารมณ์ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง (PEP Declaration)
เขตอำนาจศาลและกฎหมายบังคับ

บัญชีของท่านจะเปิดกับ และขึ้นกับเขตพื้นที่ และกฎหมายของ

บริการการซื้อขายทางการเงินในเว็บไซต์นี้เหมาะกับลูกค้าผู้ซึ่งพึงรับรู้ต่อภาวะขาดทุนต่อเงินทั้งหมดที่ได้ลงทุน และผู้ซึ่งมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงินต่างๆ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงินมีความเสี่ยงระดับสูง หากสัญญาที่ซื้อหมดอายุ ท่านจะสูญเสียเงินลงทุนของท่านทั้งหมด รวมถึงต้องชำระค่าธรรมเนียมของสัญญาดังกล่าวด้วย

ช่วยเหลือ?