ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

IT

วิศวกร DevOps

ในฐานะวิศวกร DevOps ของเรา คุณจะมีบทบาทสำคัญในวิธีการของเราต่อโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและยืดหยุ่ยของแอพพลิเคชันของเราจะมีผลกระทบโดยตรงต่อกำไร ซึ่งหมายความว่าคุณจะรับบทบาทที่สำคัญ

ดูเพิ่มเติม

ผู้ดูแลรักษาระบบ

ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรับผิดชอบในการดูแล ตั้งค่า และดำเนินการงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย

ดูเพิ่มเติม

ผู้พัฒนา Back-End

ในฐานะ Back-End Developer คุณจะมีหน้าที่ในการเขียนรหัสคำสั่งที่ทนทาน คุณภาพสูง และพร้อมในการผลิต งานของคุณจะมีส่วนอย่างมากในการสร้างสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์การซื้อขายไบนารีออปชันของเราที่มีการใช้งานสูง

ดูเพิ่มเติม

ผู้พัฒนาส่วนหน้า

ในฐานะนักพัฒนาระบบส่วนหน้า คุณจะทำหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาแอพพลิเคชันขั้นสูงและอินเตอร์เฟสที่ติดต่อกับลูกค้าด้วยระบบการซื้อขายที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา

ดูเพิ่มเติม

นักพัฒนาระบบด้วยภาษา Perl

ในฐานะ Perl Developer คุณจะมีหน้าที่ในการเขียนรหัสคำสั่งที่ทนทาน คุณภาพสูง และพร้อมในการผลิต งานของคุณจะมีส่วนอย่างมากในการสร้างสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์การซื้อขายไบนารีออปชันของเราที่มีการใช้งานสูง

ดูเพิ่มเติม

นักพัฒนาเงินดิจิทัล/บล็อกเชน

ในฐานะ Cryptocurrency/Blockchain Developer คุณจะมีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขระบบแคชเชียร์และระบบพื้นฐานที่มีอยู่ของเราสำหรับการเปิดตัว ICO คุณยังได้ขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนในอนาคต งานของคุณจะมีส่วนอย่างมากในการสร้างสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์การซื้อขายไบนารีออปชันของเราที่มีการใช้งานสูง

ดูเพิ่มเติม

นักวิจัยด้านความปลอดภัย

ในฐานะนักวิจัยด้านความปลอดภัย เราคาดหวังให้คุณรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแถลงการณ์และการค้นพบด้านความปลอดภัยล่าสุดเสมอ และเฝ้าสังเกตการพัฒนาซอต์แวร์ของเราเพื่อหาและยกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล PostgreSQL (DBA)

ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูล PostgreSQL คุณจะวางแผน ดำเนินการ และจัดการระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มไบนารีออปชันที่มีการใช้งานสูง

ดูเพิ่มเติม

นักออกแบบ UI/UX

ในฐานะนักออกแบบ UI/UX ของเรา คุณจะมีบทบาทหลักในการสร้างกรอบความคิดและนิยามประสบการณ์ของผู้ใช้และการโต้ตอบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชันมากมาย

ดูเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพ

นักทดสอบซอฟท์แวร์

ในฐานะผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ของเรา คุณมีหน้าที่ดำเนินการทดสอบที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจถึงเสถียรภาพ คุณภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์และ codebases ของแต่ละซอฟต์แวร์ที่ออกมา

ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Binary.com ทีมวิเคราะห์เชิงปริมาณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคาของไบนารีออปชันของเรา ท่านจะร่วมงานกับทีมในการบริหารความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไรของออปชันของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน

ในฐานะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตลาดการเงินอาวุโส คุณจะบริหารความเสี่ยงของบัญชีการซื้อขายของเรา วิเคราะห์เชิงปริมาณที่ซับซ้อน ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและเติบโตในอนาคตของบริษัทของเรา

ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เราต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีความอัจฉริยะ กอปรกับมีทักษะเชิงเทคนิคและความกระตือรือร้นในการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้

ดูเพิ่มเติม

การตลาด

ผู้จัดการด้านพันธมิตร/ประเทศ

ผู้จัดการระดับประเทศเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ได้รับ ให้บริการ บริหาร และขยายเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ในประเทศต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายของเครือไบนารีอยู่ ท่านจะใช้ทักษะ ความรู้ ของท่านที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมธุรกิจของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดเชิงเทคนิค

ในฐานะเจ้าหน้าที่การตลาดด้านเทคนิคของเรา คุณจะดำเนินการบนข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และช่วยในการแก้ไขปัญหาการรักษา และขยายฐานลูกค้าของเราต่อไป

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาด

ในฐานะเจ้าหน้าที่การตลาด คุณจะประสานงานและจัดแคมเปญการตลาดในช่องทางหลากหลาย และระบุช่องทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มุ่งหวังเอาไว้

ดูเพิ่มเติม

นักออกแบบกราฟิก

ในฐานะนักออกแบบกราฟฟิค คุณจะพัฒนากราฟฟิคที่ดึงดูดและองค์ประกอบภาพ เช่น ภาพ และไอคอน สำหรับเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของเรา คุณจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพย์สินอินเตอร์เฟสแก่ผู้ใช้ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้เข้ามาใกล้กันมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

กอปปี้ไรท์เตอร์หรือ ผู้เขียนต้นฉบับ

ในฐานะผู้เขียนต้นฉบับ คุณจะช่วยเราในการสร้างสำเนาและเนื้อหาที่ทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ดูเพิ่มเติม

บัญชี/การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและรับชำระเงิน

ในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการจ่ายเงิน คุณจะรับผิดชอบต่องานหลักเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านการเงินของเรา

ดูเพิ่มเติม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่กำกับดูแล

ในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทของเราทั่วโลกดำเนินการธุรกิจในลักษณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศ และระดับนานาชาติ

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง

ท่านจะได้รับหน้าที่ในการบรรเทาความเสี่ยงและการใช้งานที่ไม่ถูกต้องที่บริษัทฯ ประสบจากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ซึ่งในการปฏิบัติงานเหล่านี้ ท่านจะอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามพฤติกรรมต่อพฤติการณ์การฟอกเงินในบัญชีและธุรกรรมการฝากของลูกค้า ท่านจะร่วมงานกับเราที่สำนักงานมอลตาและรายงานตรงต่อหัวหน้าแผนกชำระเงิน

ดูเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การจ่ายเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง คุณจะทำหน้าที่ระบุ วิเคราะห์ และดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อลด หรือกำจัดความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ทีมงานตรวจสอบภายในเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการปรับปรุงองค์กรเพื่อการกำกับดูแลของเรา การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำตามผลลัพธ์จากการตรวจสอบที่ได้จากประเมิน

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล

ในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติฝ่ายบุคคล คุณจะทำหน้าที่ในการนำ ดำเนินการ และสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับ HR และบริหารที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในสำนักงานของเราทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่น

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

ทีมสรรหาบุคลากรดำเนินการเป็นตัวแทนขององค์กรในการเสาะแสวงหาและคัดสรรผู้สมัครที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พัฒนาให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ในฐานะเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ท่านจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของบริษัทฯ และช่วยลูกค้าของเราแก้ไขและลดปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทีมงานที่ดูแลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเรา ซึ่งท่านถูกคาดหวังในการให้บริการระดับโลกแก่ลูกค้าที่จะสร้างความภักดีของลูกค้า และส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม