ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการวิศวกรรมพัฒนาระบบและปฏิบัติการ / หัวหน้าทีม

ความรับผิดชอบรวมถึงการเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ให้พร้อมต่อการใช้งาน ความปลอดภัยทางเครือข่าย การป้องกันการบุกรุกและโจมตีทางเครือข่าย และโหลดบาลานซ์

ดูเพิ่มเติม

นักพัฒนาระบบส่วนหน้าอาวุโส

รับผิดชอบในการพัฒนาระบบที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพสูง พร้อมใช้งานจริง และปรับโครงสร้างเพื่อรองรับระบบงานใหญ่และซับซ้อน

ดูเพิ่มเติม

นักพัฒนาระบบอาวุโส ภาษา Perl

รับผิดชอบในการพัฒนาระบบที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพสูง พร้อมใช้งานจริง และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมในภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่มีปริมาณธุรกรรมค่อนข้างสูง

ดูเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพ

วิศวกรประกันคุณภาพ

รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขคู่มือและแผนการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อจัดการชุดของโปรแกรมให้ถูกต้อง มีคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาและจำลองกรณีปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าและผู้ใช้งานระบบ

ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิศวกรทางการเงิน

รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและราคาอนุพันธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานและการดูแลปรับปรุงระบบ

ดูเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รับผิดชอบในการตั้งราคาของไบนารีออปชั่นของเว็บไซต์ Binary.com และการบริหารความเสี่ยง และความสามารถในการทำกำไรของออปชั่น

ดูเพิ่มเติม

การตลาด

ผู้ประสานงานโครงการการตลาด

ปฏิบัติงานกับพนักงานอาวุโสเพื่อประสานงานโครงการ เตรียมและปรับปรุงแผนงาน จัดทำงานเอกสาร มีทัศนคติในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สื่อสังคม

เพิ่มศักยภาพในการใช้สื่อสังคมของบริษัทฯโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อจูงใจและดูแลผู้มุ่งหวัง ลูกค้า พันธมิตร และผู้สรรหาบุคลากร

ดูเพิ่มเติม

ผู้จัดการส่วนพันธมิตร

ทำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วจากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดในภูมิภาค ใช้ศักยภาพของการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง

ดูเพิ่มเติม

นักออกแบบกราฟิก

ออกแบบเนื้อหาและสื่อที่จะใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรูปแบบต่างๆ ของสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาด

รับผิดชอบต่อการสร้างตราสินค้าและกิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ด้วยความมานะพยายามและความสร้างสรรค์ของท่านในการดำเนินการและจัดแผนการส่งเสริมการตลาด

ดูเพิ่มเติม

กอปปี้ไรท์เตอร์หรือ ผู้เขียนต้นฉบับ

ผลิตเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบการซื้อขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ในหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม

นักแปล

ปฏิบัติงานกับบุคลากรในฝ่ายเคโนโลยีสารสนเทศ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดในการเตรียมเนื้อหาข้อมูลของแต่ละภูมิภาคสำหรับเว็บไซต์กลาง บล็อก โซเชียลมีเดีย และเอกสารทางการตลาด

ดูเพิ่มเติม

นักพิสูจน์อักษร

พิสูจน์อักษรและแก้ไขความสละสลวยของเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บล็อก สื่อสังคมต่างๆ และสื่อการตลาด

ดูเพิ่มเติม

การบัญชี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและรับชำระเงิน

รับผิดชอบในการดำเนินการการชำระเงินของลูกค้า ช่วยเหลือการบริหารบัญชีลูกค้าของบริษัทฯ และกิจการในเครือ และอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

เจ้าหน้าที่กำกับดูแล

มั่นใจว่าบริษัทในเครือ Binary ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตามระบอบของแต่ละท้องที่

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต

มีทักษะและเทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า เพื่อป้องกันพฤติการณ์ฉ้อโกงในกระบวนการชำระเงินและธุรกรรมต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ในฐานะของสมาชิกของทีมบริการลูกค้าทั่วโลกของเรา ท่านจะให้บริการลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาและลดปัญหาด้านการให้บริการ

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

รับผิดชอบในการให้ความสนับสนุนการสรรหาพนักงานของเครือและการบริหารความสามารถพิเศษ และงานสาขาบริหารงานบุคคลต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ให้การบริการงานบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารคู่ค้า การวางแผนกิจกรรม การบัญชี และการบริการงานบุคคล

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน

เกี่ยวข้องในการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยง ทำงานกับหัวหน้าแผนกเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม