Binary.com โครงการโอเพ่นซอสต่างๆ

Binary.com เป็นผู้สนับสนุนปัจจุบันของการเคลื่อนไหวแบบโอเพ่นซอส และอยู่ในระหว่างขั้นตอนในการโอเพ่นซอสส่วนประกอบจำนวนมากของ codebase

ข้อมูลสถิต

ปรับปรุงเนื้อหาส่วนหน้าของ Binary.com

เนื้อหาคงที่ (CSS, Javascript) ของเว็บไซต์ของBinary.comมีอยู่ในลักษณะโครงการbinary-staticโอเพ่นซอสบน github คุณต้องการเปลี่ยนโฉมของเว็บไซต์Binary.comหรือปรับปรุงความเข้ากันของเบราว์เซอร์ ความเร็วในการแสดงผลของเว็บไซต์ หรือการทำงานของ Javascript หรือไม่ กรุณาแยกโครงการและส่งแจ้งการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของรหัสที่คุณอยากเสนอ

โมดูลต่างๆ ในภาษา Perl

ผลงานของ Binary.com CPAN

Binary.com เป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน Perl ที่ดำเนินงานอยู่ และอยู่ในระหว่างการอัพโหลดโมดูลภายในไปยัง CPAN หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Perl มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโมดูลเหล่านี้ และส่งคำขอที่ github

การแปลความหมาย

คุณต้องการดู Binary.com ในภาษอื่น หรือคุณสามารถแนะนำเรื่องการปรับปรุงการแปลของเราปัจจุบันได้หรือไม่