Binary.com โครงการโอเพ่นซอสต่างๆ

Binary.com เป็นผู้สนับสนุนปัจจุบันของการเคลื่อนไหวแบบโอเพ่นซอส และอยู่ในระหว่างขั้นตอนในการโอเพ่นซอสส่วนประกอบจำนวนมากของ Codebase

ข้อมูลแบบคงที่ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

ปรับปรุงเนื้อหาส่วนหน้าของ Binary.com

เนื้อหาคงที่ (CSS, Javascript) ของเว็บไซต์ของ Binary.com มีอยู่ในลักษณะโครงการ Binary-Static โอเพ่นซอสบน github ท่านต้องการเปลี่ยนโฉมของเว็บไซต์ Binary.com หรือ ปรับปรุงความเข้ากันของเบราเซอร์ ความเร็วในการแสดงผลของเว็บไซต์ หรือ การทำงานของจาวาสคริปหรือไม่? โปรดแยกโครงการ และ แนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ท่านสนใจ

โมดูลต่างๆ ในภาษา Perl

ผลงานของ Binary.com CPAN

Binary.com เป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน Perl ที่ดำเนินงานอยู่ และอยู่ในระหว่างการอัพโหลดโมดูลภายในไปยัง CPAN หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Perl มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโมดูลเหล่านี้ และส่งคำขอที่ github

การแปลความหมาย

ท่านต้องการรับชม Binary.com ในภาษาอื่น หรือ ท่านสามารถแนะนำเราเพื่อการปรับปรุงการแปลของเรา ในขณะนี้ ใช่หรือไม่?