พันธมิตร

Binary.com มีบริการพันธกิจทางธุรกิจผ่านโปรแกรมต่างๆ ต่อไปนี้

โปรแกรมพันธมิตร

ท่านจะได้รับผลตอบแทนเมื่อท่านแนะนำลูกค้าใหม่ให้ Binary.com

ตัวแทนรับชำระเงิน

สมัครเป็นตัวแทนรับชำระเงิน

API

พัฒนาแอพพลิเคชันในการเทรดของท่านด้วย API ต่างๆ ของเรา

โอเพ่นซอส

มีส่วนในโครงการโอเพ่นซอสของ Binary.com

ผู้รับผิดชอบ

สมัครเป็นผู้มีส่วนร่วม

การทดสอบความปลอดภัย

ท่านสามารถมีรายได้จากข้อผิดพลาดใดๆ ที่มีการพิสูจน์ได้ที่ท่านพบ

ทางแก้ปัญหาสภาพคล่อง

สามารถเข้าถึงหนี้ในแบบสินทรัพย์หลายอย่างจากสถาบันชั้นสูง

Multiple Accounts Manager (MAM)

ซื้อขายและจัดการบัญชีลูกค้า MT5 หลายรายจากอินเตอร์เฟสอันเดียว

การแจ้งความเปลี่ยนแปลง

ได้รับเงินเมื่อแจ้งความเปลี่ยนแปลง (pull request)

บัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ

บริหารฐานข้อมูลลูกค้าของคุณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะโบรกเกอร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า