พันธมิตร

Binary.com มีบริการพันธกิจทางธุรกิจผ่านโปรแกรมต่างๆ ต่อไปนี้

โปรแกรมพันธมิตรนายหน้าออนไลน์

ท่านจะได้รับผลตอบแทนเมื่อท่านแนะนำลูกค้าใหม่ให้ Binary.com

โปรแกรม IB

Earn a commission on each client's MT5 trading activity – paid out daily.

ตัวแทนรับชำระเงิน

สมัครเป็นตัวแทนรับชำระเงิน

API

พัฒนาแอพพลิเคชันในการเทรดของท่านด้วย API ต่างๆ ของเรา

โอเพ่นซอส

มีส่วนในโครงการโอเพ่นซอสของ Binary.com

ผู้รับผิดชอบ

สมัครเป็นผู้มีส่วนร่วม

การทดสอบความปลอดภัย

ท่านสามารถมีรายได้จากข้อผิดพลาดใดๆ ที่มีการพิสูจน์ได้ที่ท่านพบ

ทางแก้ปัญหาสภาพคล่อง

สามารถเข้าถึงสภาพคล่องของสินทรัพย์ต่างๆ จากสถาบันการเงินชั้นนำ

Multiple Accounts Manager (MAM)

ซื้อขายและจัดการบัญชีลูกค้า MT5 หลายบัญชีด้วยเครื่องมือเพียงอันเดียว