แพลตฟอร์ม

สำรวจทุกแพลตฟอร์มซื้อขาย แอพพลิเคชัน และเครื่องมือของเรา

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Find a trading platform that suits your experience and preferred strategy – whether you're a new or seasoned trader.

แพลตฟอร์มแผนภูมิ

ศึกษาข้อมูลทางการเงินเพื่อพยากรณ์การเคลื่อนไหวของตลาดโดยใช้เครื่องมือแผนภูมิของเรา

TradingView สำหรับ Binary.com

แผนภูมิกราฟที่เป็นประโยชน์และการวิเคราะห์ทางเทคนิค

วิเคราะห์ตลาดด้วยดัชนีที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ช่วงราคา และโอเวอร์เลย์

SmartCharts

เครื่องมือทำแผนภูมิแบบมีปฏิสัมพันธ์

วิเคราะห์ตลาดการเงินโดยใช้การจำลองภาพที่สวยงามและเครื่องมือซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์ และขับเคลื่อนด้วยตัวเชื่อมต่อที่ทำงานได้รวดเร็วและใช้งานง่าย