โอกาสการทดสอบความปลอดภัย

ปรารถนาในการดูแล ปรับปรุงความแข็งแกร่งและความปลอดภัยของระบบการซื้อขายเของเราไหม?

ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบ ในกระบวนการทำงานนี้ ท่านจะได้รับรางวัลที่เป็นตัวเงินสำหรับปัญหาใดๆ ที่ท่านตรวจพบ เป็นผลตอบแทนจากโปรแกรมนักล่าข้อผิดพลาดของเรา

ประโยชน์ต่างๆ

  • ขัดเกลาทักษะในการทดสอบความปลอดภัยของท่าน
  • สร้างชื่อเสียง HackerOne ของท่าน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและฝีมือให้ประจักษ์
  • ได้รับรางวัลที่เป็นตัวเงินจากปัญหาที่ท่านพบ ด้วยเงินรางวัลที่มีมูลค่าสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับปัญหาความเปราะบางด้านความปลอดภัยที่มีความเสี่ยงระดับสูง

เริ่มต้น

  • อ่านและทำความเข้าใจนโยบายของโปรแกรมนักล่าข้อผิดพลาด HackerOne ของเรา
  • วิเคราะห์และทดสอบโดเมนและโดเมนย่อยที่อยู่ในขอบเขตงาน
  • เขียนรายงานทาง HackerOne เมื่อพบปัญหาด้านความปลอดภัย ประกอบกับข้อเสนอแนะในการแก้ประเด็นปัญหาที่พบ
  • หากท่านพบความเปราะบาง หรือ ช่องโหว่ของระบบ โอเพ่นซอสของเรา โปรดส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้เราทราบทาง GitHub