API โทเค่น

เพื่อการใช้งานแอพพลิเคชันทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ ท่านต้องขอ API โทเค่นก่อน

  • คลิก "Create" เพื่อสร้างโทเค่นของท่าน แล้วคัดลอกและวางโทเค่นในแอพพลิเคชันของท่าน
  • กำหนดประเภทเฉพาะของ API โทเค่นที่ท่านต้องการใช้งาน
สร้างโทเค่นใหม่
ช่วยเหลือ?