การรับรองโดยใช้ 2 ตัวแปร

ป้องกันบัญชีของท่านด้วยการรับรองโดยใช้ 2 ตัวแปร โดยแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้งานระบบ ท่านจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านของท่าน และตามด้วยรหัสตรวจสอบที่สร้างขึ้นแต่ละครั้งจากสมาร์ทโฟนของท่าน

ช่วยเหลือ?