Số Liệu Binary.com

Đã có mặt từ năm 2000, Binary.com là công ty dẫn đầu thế giới về các lựa chọn trong giao dịch Binary.

Các khách hàng tích cực giao dịch

Cơ sở khách hàng năng động của chúng tôi dự kiến sẽ đạt hơn 100.000 tổng khách hàng năm nay.

Số lượng giao dịch

Chúng tôi đang dự kiến sẽ thực hiện trên 197 triệu giao dịch trong năm nay, đưa tổng số hợp đồng đã được mua và bán được trên nền tảng của chúng tôi kể từ khi thành lập lên đến hơn 789 triệu.

Tỉ suất doanh thu

Chúng tôi đang dự kiến sẽ tạo ra hơn 1 tỷ USD trong doanh thu trong năm nay, đưa tổng doanh thu của chúng tôi kể từ khi thành lập đến hơn 5.7 tỷ USD.

Số lượng nhân viên và các nhà thầu

We've grown in size over the years - both in terms of manpower and offices. We currently have over 250 employees across four offices in Malaysia, Malta, Paraguay and the UAE. Further growth in headcount is expected this year to cater to the increased demand in our products and services.

CẦN TRỢ GIÚP?