Số Liệu Binary.com

Đã có mặt từ năm 2000, Binary.com là công ty dẫn đầu thế giới về các lựa chọn trong giao dịch Binary.

Các khách hàng tích cực giao dịch

Lượng khách hàng đanh hoạt động của chúng tôi được dự đoán sẽ vượt mức 175,000 trong năm nay.

Số lượng giao dịch

Chúng tôi đang dự kiến sẽ thực hiện trên 377 triệu giao dịch trong năm nay, đưa tổng số hợp đồng đã được mua và bán được trên nền tảng của chúng tôi kể từ khi thành lập lên đến hơn 1.42 Tỷ.

Tỉ suất doanh thu

Chúng tôi đang dự kiến sẽ thu về hơn 2 tỷ USD doanh thu trong năm nay, đưa tổng doanh thu kể từ khi thành lập lên đến hơn 9.2 tỷ USD.

Số lượng nhân viên và các nhà thầu

Chúng tôi đã phát triển mạnh trong năm qua - cả về nguồn nhân lực và văn phòng. Chúng tôi hiện có hơn 250 nhân viên trên 4 văn phòng tại Malaysia, Malta và Nhật bản. Tiếp tục tăng trưởng trong tuyển dự kiến năm nay để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

CẦN TRỢ GIÚP?