Số Liệu Binary.com

Đã có mặt từ năm 2000, Binary.com là công ty dẫn đầu thế giới về các lựa chọn trong giao dịch Binary.

Các khách hàng tích cực giao dịch

Cơ sở khách hàng năng động của chúng tôi dự kiến sẽ đạt hơn 100.000 tổng khách hàng năm nay.

Số lượng giao dịch

Chúng tôi đang dự kiến sẽ thực hiện trên 197 triệu giao dịch trong năm nay, đưa tổng số hợp đồng đã được mua và bán được trên nền tảng của chúng tôi kể từ khi thành lập lên đến hơn 789 triệu.

Tỉ suất doanh thu

Chúng tôi đang dự kiến sẽ tạo ra hơn 1 tỷ USD trong doanh thu trong năm nay, đưa tổng doanh thu của chúng tôi kể từ khi thành lập đến hơn 5.7 tỷ USD.

Khách hàng rút tiền

Khách hàng rút tiền trước năm nay lên tới gần 500 triệu USD. Hơn 140 triệu USD giá trị của khách hàng rút tiền được dự kiến năm nay.

Số lượng nhân viên và các nhà thầu

Chúng tôi đã phát triển mạnh trong những năm qua – cả về nguồn nhân lực và khối văn phòng. Chúng tôi hiện có hơn 200 nhân viên trên ba văn phòng ở Malaysia, Malta. Và dự kiến năm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng về nhân sự để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng trong các sản phẩm và dịch vụ của mình.

CẦN TRỢ GIÚP?