Thu ngân

Chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử

Gửi hay rút tiền qua tài khoản của bạn bằng điện chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hay ví thẻ điện tử.

Xem các phương thức thanh toán có sẵn

Đại lý Thanh toán

Đối với thẻ E-cash hoặc bản tệ không được hỗ trợ bởi Binary.com.

Lưu ý: Rút tiền thông qua đại lý thanh toán chỉ khả dụng nếu bạn gửi độc quyền qua đại lý đó