Thu ngân

Chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử

Gửi hay rút tiền qua tài khoản của bạn bằng điện chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hay ví thẻ điện tử.

Xem các phương thức thanh toán có sẵn