Sử dụng đại lý thanh toán như thế nào?

Bạn có thể sử dụng một đại lý thanh toán uỷ quyền để xử lý các khoản tiền gửi vào và rút ra để thực hiện phương thức thanh toán, hoặc để sử dụng nội tệ không được hỗ trợ bởi Binary.com. Rất dễ dàng để làm.

  1. Xem các phương thức thanh toán được chấp nhận trong danh sách dưới đây.
  2. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.
  3. Liên hệ với đại lý thanh toán trực tiếp để biết thêm thông tin về cách thức chuyển tiền.
  4. Khi gửi tiền của bạn cho đại lý thanh toán, số tiền trong quỹ đặt cọc sẽ giảm và hoa hồng của đại lý sẽ được hiển thị trong tài khoản của bạn.

Đăng ký để trở thành một Binary.com đại lý thanh toán.

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG - Binary.comkhông liên kết với bất kỳ Đại Lý Thanh Toán nào được liệt kê ở trên. Mỗi Đại Lý Thanh Toán hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ độc lập và không được thừa nhận, bảo đảm hoặc chấp thuận bởi Binary.com. KHÁCH HÀNG LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐẠI LÝ THANH TOÁN VÀ TỰ CHỊU RỦI RO VÀ NGUY HIỂM. Khách hàng được khuyến cáo nên kiểm tra thông tin của Đại Lý Thanh Toán trước khi gửi cho họ bất kỳ khoản tiền nào. Binary.com trong bất kỳ trường hợp nào đều sẽ không chịu trách nhiệm cho các giao dịch được thực hiện giữa khách hàng và Đại Lý Thanh Toán.

CẦN TRỢ GIÚP?