Tạo ra một tác động tích cực trong Cộng Đồng Địa Phương

sáng kiến từ thiện của Binary.com tập trung vào các tổ chức từ thiện nhỏ và phi lợi nhuận trên toàn thế giới đang tạo ra một sự khác biệt tích cực trong cộng đồng địa phương của họ. sự đóng góp của chúng tôi có một tác động trực tiếp, miễn phí từ các gánh nặng của chi phí chung thấy trong tổ chức từ thiện lớn hơn.

Ma-lay-si-a

Hoạt động từ thiện PPUKM vật lý trị liệu 2018

Hoạt động từ thiện này được tổ chức bởi Đại học Quốc gia Malaysia kết hợp với Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức vào tháng 10 hàng năm. Mục đích của cuộc chạy là nâng cao nhận thức trong cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của vật lý trị liệu cho người cao tuổi và thúc đẩy lối sống lành mạnh giữa người Malaysia. Số tiền được huy động được sử dụng để mua và nâng cấp các cơ sở hiện có cho việc phục hồi các bệnh nhân lớn tuổi.

URL:https://www.ppukm.ukm.my/physio-run

Shelter Home’s Shelter Community Learning Centre 3

The Shelter Community Learning Centre 3 là một trường học công lập cho trẻ em tị nạn Myanmar đang chờ hồi hương với gia đình của họ tới một quốc gia thứ ba. Nhà trường nhằm mục đích cung cấp cho những trẻ em-những người đang ở độ tuổi dễ bị tổn thương nhất - được giáo dục để có tương lai tươi sáng hơn.

URL:http://www.shelterhome.org

Các lớp học ngôn ngữ cho người tị nạn (LCFR)

Các lớp học ngôn ngữ cho người tị nạn (LCFR) là một chương trình giáo dục cho các người tị nạn được tổ chức bởi 'Trung tâm chuyển đổi tình thương & tôn trọng ' - một doanh nghiệp xã hội cam kết lâu dài về chất lượng giáo dục. Chương trình này dạy tiếng Anh, Malay và pháp để các nhóm tuổi khác nhau, từ trẻ em đến người lớn để cung cấp cho họ với kỹ năng ngôn ngữ mà sẽ giúp họ tìm việc làm trong khi họ đang chờ đợi để được hồi hương.

URL:https://www.facebook.com/languagesclassesforrefugees

Liên hệ:spreadlnrevents@gmail.com

Chúng tôi là luôn luôn trên để ý đến tổ chức từ thiện địa phương nhỏ, nơi mà sự đóng góp của chúng tôi có thể tạo nên một tác động trực tiếp. Nếu bạn muốn chia sẽ với chúng tôi về việc hỗ trợ tổ chức từ thiện của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại marketing@binary.com.