Lợi ích của giao dịch nhị phân

Đơn giản

Giao dịch Nhị phân rất dễ để học và thực hiện.

  • Rủi ro biết trước - bạn biết ngay từ đầu bạn sẽ thắng hay thua.
  • Tiền vốn tối thiểu thấp - bắt đầu giao dịch chỉ với $5.
  • Không bất ngờ - không 'trượt giá đặt lệnh', không có 'cuộc gọi nhắc bổ sung kí quỹ', không bị 'dừng', đảm bảo không có phí hay hoa hồng ẩn.
  • Truy cập ngay - mở tài khoản trong vài phút.