Cơ bản về Quyền chọn Nhị phân

Quyền chọn nhị phân rất dễ hiểu. Gọi là ‘nhị phân’ vì sẽ chỉ có 2 kết quả – thắng hoặc thua. Nếu bạn đoán đúng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng thỏa thuận lúc bắt đầu giao dịch. Nếu không, bạn sẽ chỉ thua/mất phần đã cá cược.

Bạn chỉ cần có 4 quyết định để loại bỏ một hợp đồng nhị phân.

1. Choose the Underlying

Điều đầu tiên cần làm là chọn tài sản mà bạn muốn thương mại, như vàng hoặc dầu, cổ phiếu hay FX tỷ giá (giá trị của một lựa chọn nhị phân có nguồn gốc từ giá của tài sản nằm bên dưới). Một lợi thế lớn của thương mại tuỳ chọn là bạn không mua hoặc bán các tài sản thực tế.

2. Choose the Duration of the Trade

Mỗi hợp đồng quyền chọn đều hoạt động trong khoảng thời gian được thiết lập - với Binary.com bạn có thể chọn một hợp đồng hoạt động từ 10 giây đến 365 ngày.

3. Choose how you want to Trade the Market

Binary.com cung cấp 4 cách để giao dịch tài sản mà bạn đã chọn:

  • Tăng/Giảm - Predict the market rising or falling from its current level.
  • Cao hơn/Thấp hơn - Predict the market ending higher or lower than a price target.
  • Chạm/Không Chạm - Predict the market touching or not touching a price target.
  • Trong/Ngoài - Predict the market staying inside or going outside two price targets.

4. Choose your Stake and Potential Return

Chỉ định thanh toán của bạn, mà là lợi nhuận tiềm năng của bạn nếu dự đoán của bạn là chính xác. Hệ thống của chúng tôi sẽ tiến hành để tính toán cổ phần của bạn, mà là tổng chi phí mua các hợp đồng. Binary.com cung cấp các thanh toán từ $1 đến $50,000.