Cơ bản về Quyền chọn Nhị phân

Quyền chọn nhị phân rất dễ hiểu. Gọi là ‘nhị phân’ vì sẽ chỉ có 2 kết quả – thắng hoặc thua. Nếu bạn đoán đúng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng thỏa thuận lúc bắt đầu giao dịch. Nếu không, bạn sẽ chỉ thua/mất phần đã cá cược.

Bạn chỉ cần có 4 quyết định để loại bỏ một hợp đồng nhị phân.

1. Chọn Tài sản cơ sở

Điều đầu tiên cần làm là chọn tài sản mà bạn muốn thương mại, như vàng hoặc dầu, cổ phiếu hay FX tỷ giá (giá trị của một lựa chọn nhị phân có nguồn gốc từ giá của tài sản nằm bên dưới). Một lợi thế lớn của thương mại tuỳ chọn là bạn không mua hoặc bán các tài sản thực tế.

2. Chọn Thời hạn của Giao dịch

Mỗi hợp đồng quyền chọn đều hoạt động trong khoảng thời gian được thiết lập - với Binary.com bạn có thể chọn một hợp đồng hoạt động từ 10 giây đến 365 ngày.

3. Chọn cách thức bạn muốn giao dịch trên thị trường

Binary.com cung cấp 5 cách để giao dịch tài sản mà bạn đã chọn:

  • Tăng/Giảm - nơi bạn có thể có lãi từ thị trường tăng hay giảm từ mức hiện tại.
  • Cao hơn/Thấp hơn - nơi bạn có thể có lãi khi thị trường kết thúc thấp hoặc cao hơn giá mục tiêu.
  • Chạm/Không Chạm - nơi bạn có thể nhận lãi khi thị trường chạm hoặc không chạm giá mục tiêu.
  • Trong/Ngoài - nơi bạn có thể có lãi từ thị trường ở trong, ở ngoài, hai giá mục tiêu.

4. Chọn Tiền thưởng

Với Binary.com bạn sẽ kiểm soát được số tiền bạn thắng được là bao nhiêu. Bạn đã vạch ra một số thưởng cố định ngay từ đầu, và tiền vốn của bạn - những gì bạn phải trả - đều sẽ được tính toán. Binary.com cung cấp số tiền thưởng từ $1 đến $50,000.