Cơ bản về Quyền chọn Nhị phân

Quyền chọn nhị phân rất dễ hiểu. Gọi là ‘nhị phân’ vì sẽ chỉ có 2 kết quả – thắng hoặc thua. Nếu bạn đoán đúng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng thỏa thuận lúc bắt đầu giao dịch. Nếu không, bạn sẽ chỉ thua/mất phần đã cá cược.

Bạn chỉ cần có 4 quyết định để loại bỏ một hợp đồng nhị phân.

1. Chọn Tài sản cơ sở

Điều đầu tiên cần làm là chọn tài sản mà bạn muốn thương mại, như vàng hoặc dầu, cổ phiếu hay FX tỷ giá (giá trị của một lựa chọn nhị phân có nguồn gốc từ giá của tài sản nằm bên dưới). Một lợi thế lớn của thương mại tuỳ chọn là bạn không mua hoặc bán các tài sản thực tế.

2. Chọn Thời hạn của Giao dịch

Mỗi hợp đồng quyền chọn đều hoạt động trong khoảng thời gian được thiết lập - với Binary.com bạn có thể chọn một hợp đồng hoạt động từ 10 giây đến 365 ngày.

3. Chọn cách thức bạn muốn giao dịch trên thị trường

Binary.com cung cấp 4 cách để giao dịch tài sản mà bạn đã chọn:

  • Tăng/Giảm - dự đoán thị trường sẽ tăng hay giảm tính từ mức hiện tại.
  • Cao hơn/Thấp hơn - dự đoán xem thị trường sẽ kết thúc cao hơn hay thấp hơn giá mục tiêu.
  • Chạm/ Không chạm - dự đoán thị trường chạm vào hoặc không chạm vào giá mục tiêu.
  • Trong/Ngoài - dự đoán thị trường ở bên trong, hay đi ngoài hai giá mục tiêu.

4. chọn cổ phần của bạn và tiềm năng trở lại

Chỉ định thanh toán của bạn, mà là lợi nhuận tiềm năng của bạn nếu dự đoán của bạn là chính xác. Hệ thống của chúng tôi sẽ tiến hành để tính toán cổ phần của bạn, mà là tổng chi phí mua các hợp đồng. Binary.com cung cấp các thanh toán từ $1 đến $50,000.