Thuật ngữ

(Nhiều) Rào cản

Rào cản của một giao dịch quyền chọn nhị phân là các mức giá mục tiêu bạn đặt ra cho các cơ sở. Bạn có thể lựa chọn giao dịch ở dưới hoặc vượt trên giá mục tiêu, hoặc ở giữa hai mục tiêu.

Quyền chọn nhị phân

Quyền chọn nhị phân là dạng hợp đồng mua bởi nhà giao dịch, trả trước một khoản nhất định nếu dự đoán của họ là chính xác.

Hàng hóa

Hàng hóa là nguồn tài nguyên được hình thành hoặc chiết xuất từ lòng đất như bạc, vàng và dầu. Trên Binary.com, Chúng đều được định giá bằng Đô la Mỹ.

Thời hạn hợp đồng

Kì của hợp đồng là khung thời gian của một giao dịch. Nó cũng được gọi là khoảng thời gian.

Phái sinh

Phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó được trị được quyết định bằng việc đối chiếu với thị trường cơ sở. Phái sinh thường được giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, và nhị phân là một trong những dạng đơn giản của phái sinh.

Khoảng thời gian

Khoảng thời gian là độ dài của giao dịch được mua (xem 'kì hợp đồng').

Giao dịch Kết thúc ở Giữa/ Kết thúc bên ngoài

Giao dịch Kết thúc ở giữa có tiền thưởng nếu giá thoát thị trường cao hơn so với giá mục tiêu thấp VÀ thấp hơn so với giá mục tiêu cao. Nhị phân Kết thúc bên ngoài có tiền thưởng nếu giá thoát thị trường cao hơn so với giá mục tiêu cao HOẶC thấp hơn so với giá mục tiêu thấp.

Giá giao ngay ban đầu

Giá giao ngay nhập vào là giá bắt đầu của giao dịch được mua bởi người giao dịch.

Giá hết hạn

Giá đáo hạn là giá của cơ sở khi hợp đồng hết hạn.

Thị trường ngoại hối

Trong thị trường ngoại tệ, nhà giao dịch có thể giao kết hợp đồng dựa trên sự thay đổi trong giá cả của một đồng tiền vì nó liên quan tới đồng khác. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch lựa chọn Tăng trong cặp tiền tệ EUR/USD, họ đang dự đoán rằng giá trị của đồng Euro sẽ tăng tương quan với giá trị của đồng Đô la Mỹ.

Múi giờ

GMT là viết tắt của Greenwich Mean Time, thời gian chính thức được sử dụng ở Vương quốc Anh trong suốt mùa đông. Vào mùa hè, Vương quốc Anh lại chuyển sang Thời gian Mùa hè Anh, đó là GMT + 1 giờ. Tất cả thời gian trên trang Binary.com đều sử dụng GMT trong cả năm.

Giao dịch Cao hơn/Thấp hơn

Đây là những giao dịch mà nhà giao dịch dự đoán thị trường kết thúc cao hơn hoặc thấp hơn với giá mục tiêu đặt ra.

Chỉ số

Chỉ số thị trường chứng khoán đo lường giá trị lựa chọn của công ty trong thị trường chứng khoán.

Giao dịch Trong/Ngoài

Những giao dịch này là các nhà giao dịch đã chọn một hàng rào cao và thấp, và đoán thị trường sẽ ở trong vòng những rào cản này hoặc đi ra ngoài chúng (xem 'giao dịch ở Giữa /Đi ra ngoài').

Giá rút khỏi thị trường

Giá thoát khỏi thị trường là giá có hiệu lực vào cuối thời gian hợp đồng.

Không có giao dịch Chạm

Những giao dịch này là các nhà giao dịch đã chọn giá mục tiêu, và dự đoán thị trường sẽ không bao giờ chạm vào mục tiêu trước khi giao dịch hết hạn.

(Một) giao dịch Chạm

Những giao dịch này là nhà giao dịch đã chọn một giá mục tiêu, và dự đoán rằng thị trường sẽ chạm vào mục tiêu trước khi giao dịch hết hạn.

Tiền thưởng

Tiền lãi là số tiền được trả cho một nhà giao dịch quyền chọn nếu dự đoán của mình là đúng.

Bước giá nhỏ nhất

Pip là viết tắt của 'Percentage in point' cái mà ở vị trí thứ tư sau dấu thập phân (ví dụ 0.0001).

Lợi nhuận

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa giá mua (cổ phần) và tiền thanh toán trên giao dịch thắng.

Chỉ số Biến động

Chỉ số biến động mô phỏng các tình huống thực tế thị trường khác nhau và cung cấp một nền tảng lý tưởng cho việc sử dụng để kinh doanh và thử nghiệm các chiến lược theo các điều kiện thị trường. Những chỉ số phụ thuộc vào biến động và trôi dạt, và giúp người sử dụng để thử ra các tình huống như - biến động cao, bay hơi thấp, xu hướng bullish và hướng giảm.

Giá bán lại

Giá bán lại chỉ giá thị trường hiện tại của hợp đồng. Giá bán lại dựa trên cơ sở nỗ lực nhất và có thể không có sẵn mọi lúc sau khi mua. Xem 'quyền chọn Bán' để biết thêm chi tiết về bán hợp đồng trước khi hết hạn.

Lợi nhuận

Doanh thu là số tiền thấy được khi hợp đồng hết hạn (xem ('Doanh thu').

Giao dịch Tăng/Giảm

Đây là những giao dịch mà nhà giao dịch dự đoán thị trường sẽ lên hoặc xuống vào cuối kì đã được chọn.

Quyền chọn bán

Đôi khi bạn có thể bán một hợp đồng quyền chọn trước khi giao dịch hết hạn, nhưng chỉ khi giá tốt thì mới có thể được quyết định bán. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn sẽ nhìn thấy nút "Bán" màu xanh gần cạnh giao dịch của bạn trong hồ sơ.

Giá giao ngay

Đây là giá hiện tại tại đó mà tài sản cơ sở có thể được mua hoặc bán tại một thời điểm cụ thể.

Đơn vị vốn, cổ phiếu

Đơn vị vốn (stake) là số tiền nhà giao dịch cần phải trả để được vào một giao dịch.

Giao dịch Ở Giữa/ Đi ra ngoài

Giao dịch Ở giữa có tiền thưởng khi thị trường ở giữa (không chạm) CẢ HAI hàng rào cao hoặc hàng rào thấp tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian được người giao dịch lựa chọn. Giao dịch Ra ngoài có tiền thưởng khi thị trường chạm MỘT TRONG HAI hàng rào cao hoặc hàng rào thấp tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian được người giao dịch chọn.

Giây

Một điểm là chuyển động nhỏ nhất lên trên hoặc xuống dưới trong giá của thị trường.

Tài sản Cơ sở

Mỗi một hợp đồng quyền chọn nhị phân là sự dự đoán biến động tương lai của thị trường tài sản cơ sở.