Loại giao dịch

Dù quan điểm thị trường hay chiến lược của bạn là gì, Binary.com cung cấp cho bạn quyền giao dịch để kiếm lợi từ dự đoán của bạn. Chọn từ năm cách sau đây để giao dịch:

 • Giao dịch Lên/ Xuống
 • Giao dịch Chạm/Không chạm
 • Giao dịch Trong/Ngoài
 • Người châu Á
 • Chữ số

Lên/Xuống

Chọn Tăng/ Giảm khi bạn muốn thu lợi nhuận từ thời điểm thị trường đang tăng hoặc đang giảm so với mức giá hiện tại.

Chọn Cao hơn/ Thấp hơn khi bạn muốn thu lợi nhuận từ thời điểm thị trường kết thúc cao hơn hoặc thấp hơn giá mục tiêu.

 1. Chọn thị trường, giá mục tiêu, khoảng thời gian, và số tiền bạn muốn thắng.
 2. Định giá giao dịch.
 3. Với tỉ lệ thắng từ 10 tới 1000% trên tiền vốn của bạn nếu bạn đúng. Hãy tăng lợi nhuận thắng lợi bằng cách chọn giá mục tiêu cách xa giá hiện tại.

Chạm/Không Chạm

Chọn Chạm/ Không Chạm khi bạn muốn thu lợi nhuận từ thời điểm thị trường chạm hoặc không chạm với giá mục tiêu bất kì lúc nào trong suốt kì hợp đồng.

 1. Chọn thị trường, giá mục tiêu, khoảng thời gian, và số tiền bạn muốn thắng.
 2. Định giá giao dịch.
 3. Win 10-1000% on your stake if you are correct. Increase your winning return by choosing a 'Touch' trade, with a price target farther away from the current price.

Trong/Ngoài

Chọn Giữ nguyên/ Thoát để thu lợi nhuận từ thời điểm thị trường vẫn ở bên trong hoặc ra bên ngoài 2 mức giá mục tiêu bất kì lúc nào trong suốt kì hợp đồng.

Chọn Kết thúc Trong/ Ngoài để thu lợi nhuận từ thời điểm lệnh dừng thị trường ở bên trong hoặc bên ngoài hai giá mục tiêu vào cuối kì giao dịch.

 1. Chọn thị trường, giá mục tiêu, khoảng thời gian, và số tiền bạn muốn thắng.
 2. Định giá giao dịch.
 3. Win 10-1000% on your stake if you are correct. Increase your winning return by choosing 'Stays In' with a narrow price target.

Người châu Á

Chọn Tăng/Giảm châu Á khi bạn muốn có lợi nhuận từ khi thị trường kết thúc với giá cao hơn hoặc thấp hơn giá bình quân.

 1. 'Tăng châu Á' - Bạn sẽ chiến thắng nếu sự biến đổi cuối cùng về giá cao hơn mức trung bình trong suốt quá trình giao dịch.
 2. 'Giảm châu Á' - Bạn sẽ thắng nếu sự thay đổi cuối cùng về giá thấp hơn so với mức giá trung bình trong suốt quá trình giao dịch.

Chữ số

Chọn chữ số nếu bạn muốn thu lợi nhuận từ việc dự đoán số thập phân cuối cùng của giá giao ngay.

 1. 'Khớp' - Bạn chiến thắng trong trường hợp chữ số cuối cùng trong sự biến chuyển cuối cùng về giá trùng khớp với những tiên đoán trước đó của bạn.
 2. 'Khác nhau' - Bạn sẽ chiến thắng trong trường hợp chữ số cuối cùng của sự thay đổi về giá cuối cùng không khớp với những dự đoán ban đầu của bạn.