Loại giao dịch

Binary.com cung cấp cho năm loại chính trong giao dịch sẽ giúp bạn thực hiện tầm nhìn thị trường hoặc chiến lược:

 • Lên/Xuống
 • Chạm/Không Chạm
 • Trong/Ngoài
 • Người châu Á
 • Chữ số

Lên/Xuống

Hiện có hai loại giao dịch lên/xuống:

 1. Tăng/Giảm - dự đoán thị trường sẽ tăng hay giảm tính từ mức hiện tại
 2. Cao hơn/Thấp hơn - dự đoán xem thị trường sẽ kết thúc cao hơn hay thấp hơn giá mục tiêu

Chạm/Không Chạm

Chọn Chạm/ Không Chạm khi bạn muốn thu lợi nhuận từ thời điểm thị trường chạm hoặc không chạm với giá mục tiêu bất kì lúc nào trong suốt kì hợp đồng.

Trong/Ngoài

Hiện có hai loại giao dịch trong/ngoài:

 1. Giữ nguyên/ Thoát - dự đoán rằng thị trường vẫn ở bên trong hoặc ra bên ngoài 2 mức giá mục tiêu bất kì lúc nào trong suốt kì hợp đồng
 2. Kết thúc trong/ngoài - Dự đoán rằng thị trường sẽ dừng lại ở trong hay ngoài 2 khoảng giá mục tiêu vào phiên kết thúc

Người châu Á

Hiện có hai cách để giao dịch với người Châu Á:

 1. Dự đoán xem thị trường sẽ kết thúc cao hơn giá trung bình
 2. Giảm - Dự đoán rằng thị trường sẽ kết thúc thấp hơn giá trung bình

Chữ số

Các chữ số cho phép bạn dự đoán chữ số cuối của số thập phân với giá tại điểm giao dịch. Có ba loại giao dịch chữ số:

 1. Trùng/Lệch - dự đoán các chữ số cuối cùng sẽ khớp hoặc không khớp
 2. Chẵn/Lẻ - dự đoán rằng chữ số cuối là chẵn hoặc lẻ sau dấu đánh cuối cùng
 3. Cao/Thấp - dự đoán chữ số cuối là cao hơn hoặc thấp hơn