Có nhiều loại sàn và tài khoản đa dạng

Chọn sàn và các tài khoản bạn cần, dựa trên phong cách giao dịch cá nhân của bạn

Xem các sàn giao dịch của chúng tôi

Giao dịch trên các thị trường tài chính của thế giới

Chọn từ 100+ công cụ có thể giao dịch được, được ủng hộ bởi công nghệ đoạt giải thưởng và đổi mới từ năm 2000.

Trao giải thưởng kinh doanh xuất sắc

Global Banking and Finance Review 2012Đánh Giá Tài Chính và Ngân Hàng Toàn Cầu
EGR Operator Awards 2015Giải thưởng Nhà Điều Hành EGR
16th MENA Financial Forum & Expo 2016Diễn đàn tài chính và hội chợ triển lãm MENA lần thứ 16
Online Personal Wealth Awards 2017Giải Thưởng Cá Nhân Thịnh Vượng Trực Tuyến
Global Banking & Finance Awards 2018Giải Thưởng Ngân Hàng Và Tài Chính Toàn Cầu
Global Brands Magazine 2018Tạp chí Global Brands
Global Brands Magazine 2019Tạp chí Global Brands

Phương thức thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ hàng trăm tùy chọn gửi và rút tài khoản, thậm chí cả Bitcoin.

CẦN TRỢ GIÚP?