Multi-asset liquidity solutions

cung cấp cho các tổ chức khách hàng trên toàn thế giới với báo giá thị trường và thực hiện giao dịch trên một loạt các loại tài sản, bao gồm cả các cặp tiền tệ lớn, kim loại quý, chỉ số CFD và cryptocurrencies phổ biến.

Our commitment to integrity and reliability means that we always strive to give you access to the best pricing and liquidity possible.

Tính năng chính

Multi-asset execution

Over 50 FX pairs, plus spot metals, CFD indices, commodities, and cryptocurrencies.

Top-tier liquidity

Access market quotes and trade execution from top-tier liquidity providers, including banks and non-banks.

Back-office support

Receive back-office support for post-trade risk management and real-time trade/position monitoring.

How it works

One Zero

MT4 and MT5 brokers can connect directly to our liquidity on the One Zero bridge by using built-in plugins.

FIX API

Tất cả mọi người khác có thể sử dụng FIX API để kết nối tới cầu One Zero của chúng tôi - tùy thuộc vào một bài kiểm tra về sự phù hợp.

Highlights

  • Access to multi-asset liquidity and back-office functionality via margin accounts
  • Carefully handpicked network of liquidity providers allow us to pass on tight spreads and competitive margins to both retail and institutional clients
  • Access to STP trading

Quan tâm đến các giải pháp khả năng thanh toán của chúng tôi? Liên hệ với chúng tôi tại marketing@binary.com để thêm thông tin.