Các giải pháp thanh khoản đa tài sản

cung cấp cho các tổ chức khách hàng trên toàn thế giới với báo giá thị trường và thực hiện giao dịch trên một loạt các loại tài sản, bao gồm cả các cặp tiền tệ lớn, kim loại quý, chỉ số CFD và cryptocurrencies phổ biến.

Cam kết của chúng tôi về sự toàn vẹn và độ tin cậy có nghĩa là chúng tôi luôn luôn cố gắng cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận giá và thanh khoản tốt nhất.

Tính năng chính

Thực thi đa tài sản

Hơn 50 cặp FX, cộng với kim loại quý, chỉ số CFD, hàng hóa, và cryptocurrencies.

Thanh khoản hàng đầu

Truy cập báo giá thị trường và thực hiện thương mại từ nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu, bao gồm cả ngân hàng và ngoài ngân hàng.

Hỗ trợ back-office

Nhận được hỗ trợ back-office cho giám sát giao dịch thời gian thực/ phiên và quản lý rủi ro sau khi giao dịch.

Nó hoạt động như thế nào

One Zero

Môi giới MT4 và MT5 có thể kết nối trực tiếp tới tính thanh khoản của chúng tôi trên một số cầu One Zero bằng cách sử dụng các plugin có sẵn.

FIX API

Tất cả mọi người khác có thể sử dụng FIX API để kết nối tới cầu One Zero của chúng tôi - tùy thuộc vào một bài kiểm tra về sự phù hợp.

Điểm nổi bật

  • Truy cập vào nhiều tài sản có tính thanh khoản và chức năng cơ quan hậu bị thông qua các tài khoản ký quỹ
  • Hệ thống kết nối được lựa chọn cẩn thận bởi nhà cung cấp thanh khoản cho phép chúng tôi vượt qua các biên lãi chặt chẽ và các ký quỹ cạnh tranh để bán lẻ và tổ chức khách hàng
  • Truy cập vào giao dịch nâng cao

Quan tâm đến các giải pháp khả năng thanh toán của chúng tôi? Liên hệ với chúng tôi tại marketing@binary.com để thêm thông tin.

CẦN TRỢ GIÚP?