Bắt đầu giao dịch với MetaTrader 5

Giao dịch với một giao diện mạnh mẽ mà được biết đến như là là tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu.

Cho máy tính để bàn

Tải về MT5 cho máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn để truy cập công cụ mạnh mẽ và các tính năng rất được thích bởi hàng triệu của nhà giao dịch.

Windows

Windows 7 or later

Tải xuồng

MacOS

Tất cả các phiên bản của MacOS

Tải xuồng

Linux

Tất cả các phiên bản của Linux

Tải xuồng

The MetaTrader platform will no longer support Windows XP, Windows 2003, and Windows Vista after 01 October, 2017.

Cho điện thoại

Truy cập các thị trường bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào bằng cách sử dụng ứng dụng bản địa dành cho iOS hoặc thiết bị Android của bạn.

Android

Tất cả các phiên bản Android

iOS

Tất cả các phiên bản của iOS

Cho trình duyệt

Sử dụng nền tảng web từ bất kỳ hệ điều hành Windows, MacOS hoặc Linux-cài đặt hoặc tải về không có yêu cầu.

Nền tảng trình duyệt

We support and prefer to use the above browser platforms