Quản lý nhiều tài khoản (MAM) dành cho MetaTrader 5 (MT5)

Chỉ định và quản lý nhiều tài khoản con liên tục thông qua một giao diện - Trình quản lý đa tài khoản (MAM).

Công cụ MAM rất lý tưởng cho các nhà quản lý tiền để họ có thể dễ dàng quản lý nhiều tài khoản khách hàng. Nó cung cấp cho bạn khả năng đồng thời xem, theo dõi và giao dịch thay mặt cho tất cả tài khoản khách hàng MT5 dưới sự kiểm soát của bạn.

Hấp dẫn nhất là, hoa hồng của bạn sẽ được ghi vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

Tính năng chính

Tiền gửi vào hoặc rút ra của Khách Hàng ngay lập tức sẽ được phản ánh trong số dư tài khoản chính tương ứng trong thời gian thực

Sử dụng một loạt các phương pháp phân bổ (ví dụ như vốn chủ sở hữu, cân bằng, thậm chí, và nhiều) để phân phối các khối lượng thương mại, bắt đầu từ 0,01 lô

Truy cập tất cả các công cụ và tính năng dành cho giao dịch trên MT5, bao gồm chuyên gia tư vấn (EAs), bảng xếp hạng, và các loại đặt hàng

Xem các thông tin cần thiết cho các vị trí mở liên kết với mỗi ID đăng nhập - bao gồm cả các đơn đặt hàng loại (mua/bán), thời gian mở cửa, giá mở, dừng thua lỗ, dành lợi nhuận, trao đổi và lợi nhuận

Sử dụng 2 loại loại trừ khác nhau: 'Chỉ định' chỉ loại trừ một khách hàng khỏi các giao dịch tương lai, trong khi 'Toàn bộ' cũng đóng các phiên mở và gỡ bỏ số dư khỏi tài khoản chủ. Các Khách Hàng có thể chọn đóng bất kì phiên mở nào.

Xem tất cả các thông tin mà bạn cần để quản lý danh sách khách hàng của bạn - bao gồm ID đăng nhập, nhóm, đòn bẩy, số dư tài khoản, vốn sở hữu và ký quỹ

Nó hoạt động như thế nào

1
Nói với chúng tôi

Quan tâm đến công cụ MAM của chúng tôi? Liên hệ để biết thêm thông tin về cách thiết lập tài khoản chủ của bạn

2
Tải xuồng MAM

Tải xuống MAM cho Windows sau khi bạn đã thiết lập tài khoản chính của bạn. Ủy quyền đăng nhập của bạn sẽ được cung cấp

3
Quản lý tài khoản con

Giám sát và quản lý danh sách khách hàng của bạn, điều chỉnh thiết lập cho từng tài khoản phụ, và nhiều hơn nữa

Quan tâm đến công cụ MAM của chúng tôi dành cho MetaTrader 5? Liên hệ với chúng tôi tại marketing@binary.com cho thêm thông tin.

CẦN TRỢ GIÚP?