Các Dự Án Nguồn Mở

Binary.com là một người đề xướng hoạt động của phong trào mã nguồn mở và đang trong quá trình mở nguồn một số thành phần codebase của nó.

Nội dung tĩnh

Cải thiện nội dung front-end của Binary.com

Nội dung tĩnh của trang web Binary.com (CSS, Javascript) có sẵn như là các dự án mã nguồn mở binary-static trên github. Bạn có muốn để lại da trang web Binary.com, hoặc cải thiện khả năng tương thích của trình duyệt, trang web hiển thị tốc độ hoặc Javascript hiệu suất? Xin vui lòng ngã ba dự án và trình kéo-yêu cầu của các thay đổi đề xuất mã số của bạn.

module Perl

Đóng góp CPAN của Binary.com

Binary.com là một thành viên tích cực của cộng đồng Perl và đang trong quá trình tải lên một số mô-đun tiện ích nội bộ vào Cpan. Nếu bạn là một người đam mê Perl, hãy đóng góp bằng cách xem xét các mô-đun, và gửi các pull-request lên github.

Dịch

Bạn có muốn xem trong ngôn ngữ khác, hoặc bạn có thể đề nghị cải tiến bản dịch hiện tại của chúng tôi?