Đối tác

Binary.com cung cấp dịch vụ hợp tác kinh doanh thông qua các chương trình sau.

Chương trình Liên kết

Kiếm hoa hồng bằng cách giới thiệu khách hàng mới cho Binary.com.

Đại lý Thanh toán

Đăng ký trở thành Đại lý Thanh toán

API

Phát triển ứng dụng giao dịch của bạn bằng APIs của chúng tôi.

Nguồn Mở

Đóng góp vào các dự án nguồn mở của Binary.com.

Cộng tác viên

Đăng ký trở thành cộng tác viên

Kiểm tra bảo mật

Bạn sẽ được thưởng nếu tìm thấy bất kỳ lỗi có thể xác minh được.

Các giải pháp thanh khoản

Truy cập thanh khoản đa tài sản từ các tổ chức hàng đầu.

Quản lý nhiều tài khoản (MAM)

Thương mại và quản lý nhiều tài khoản khách hàng MT5 từ một giao diện duy nhất.

Kéo yêu cầu

Được trả tiền cho các yêu cầu kéo.

Tài khoản Omnibus

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn hiệu quả như là một nhà môi giới Sound.