Đối tác

Binary.com cung cấp dịch vụ hợp tác kinh doanh thông qua các chương trình sau.

Chương Trình Liên Kết

Kiếm hoa hồng bằng cách giới thiệu khách hàng mới cho Binary.com.

Chương Trình IB

Kiếm được một khoản hoa hồng trên hoạt động giao dịch của mỗi khách hàng MT5 - thanh toán hàng ngày.

Đại lý Thanh toán

Đăng ký trở thành Đại lý Thanh toán

API

Phát triển ứng dụng giao dịch của bạn bằng APIs của chúng tôi.

Nguồn Mở

Đóng góp vào các dự án nguồn mở của Binary.com.

Cộng tác viên

Đăng ký trở thành cộng tác viên

Kiểm Tra Bảo Mật

Bạn sẽ được thưởng nếu tìm thấy bất kỳ lỗi có thể xác minh được.

Các giải pháp thanh khoản

Truy cập thanh khoản đa tài sản từ các tổ chức hàng đầu.

Quản lý nhiều tài khoản (MAM)

Giao dịch và quản lý nhiều tài khoản khách hàng MT5 từ một giao diện duy nhất.