Các Sàn Giao Dịch

Khám phá tất cả các sàn giao dịch, ứng dụng, và các công cụ mà chúng tôi cung cấp

Sàn giao dịch

Find a trading platform that suits your experience and preferred strategy – whether you're a new or seasoned trader.

Biểu đồ sàn

Nghiên cứu các dữ liệu tài chính để dự báo chuyển động thị trường bằng cách sử dụng các công cụ biểu đồ của chúng tôi.

Xem giao dịch Binary.com

Phân tích biểu đồ và kỹ thuật mạnh mẽ

Phân tích thị trường với một loạt các chỉ số, biên độ giá và các lớp xếp rải.

SmartCharts

Biểu đồ có tính tương tác

Phân tích các thị trường tài chính bằng cách sử dụng những minh họa đẹp và những công cụ kinh doanh độc đáo, hỗ trợ bởi một giao diện trực quan và nhanh chóng.