Đầu tiên, hãy xác định vị trí của bạn...

When you start trading with Binary.com, you'll be directed to the trading screen, where you set your trading parameters, and choose what you want to trade, how and when.

Giá 2 chiều

Đơn giản thay đổi bất kì thông số nào và giá giao dịch lập tức thay đổi, cho bạn biết về cổ phiếu của bạn trong thời gian thực. Binary.com bảo đảm rằng giá hiển thị cho bạn là hoàn toàn minh bạch và công bằng ở cả hai phía giao dịch.

Sau đó, giao dịch

Ngay khi bạn nhấn vào nút 'MUA', giao dịch của bạn sẽ đăng ký vào tài khoản. Giá giao dịch sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực.

Thoát khỏi giao dịch của bạn trước khi hết hạn

Với Binary.com, bạn có thể bán hợp đồng của bạn trước khi hết thời hạn để giữ bất kỳ lợi nhuận bạn có thể thực hiện hoặc để giảm thiểu thiệt hại của bạn. Bạn không cần phải đợi cho đến khi thời gian hết hạn thực tế.

Giao dịch Ngân hàng theo cách của bạn

Xem phương thức thanh toán

Giao dịch một cách dễ dàng với Binary.com phạm vi rộng lớn các phương pháp về gửi và rút tiền. Khoản tiền của bạn sẽ được tách biệt và được tổ chức tại các tổ chức tài chính an toàn và được cấp phép.

Tìm hiểu về chúng tôi

Hãy theo dõi thông báo. Binary.com cung cấp báo cáo thị trường và nghiên cứu thị trường hàng ngày cũng như là hội thảo qua web giao dịch thường xuyên.

Nói với chúng tôi

Feel free to contact our friendly and helpful customer service experts. They're always available to answer your questions. You can contact us via email and telephone.