1.1.1.1

Dịch vụ DNS công cộng của Cloudflare cung cấp cho bạn trình duyệt web an toàn và nhanh hơn.

DNS là gì

Hệ thống tên miền (DNS) cho phép bạn truy cập một trang web thông qua địa chỉ web thân thiện với người dùng, chẳng hạn như www.binary.com, thay vì địa chỉ IP phức tạp.

Tại sao bạn nên sử dụng 1.1.1.1 thay vì dịch vụ DNS mặc định của ISP của bạn

Các dịch vụ DNS mặc định được cung cấp bởi ISP của bạn có thể chậm và không an toàn. Binary.com đề xuất sử dụng dịch vụ 1.1.1.1 DNS của Cloudflare cung cấp cho bạn cách duyệt Internet nhanh hơn và riêng tư hơn.

CẦN TRỢ GIÚP?